Posted in مواد و متالورژی

قالب یا تم پاورپوینت حرفه ای جوشکاری

قالب یا تم پاورپوینت حرفه ای جوشکاری توضیحات:قالب یا تم پاورپوینت حرفه ای جوشکاری؛ ۶۲ اسلاید و قابل ویرایش. قالب…

Posted in مواد و متالورژی

تحقیق آبکاری فیلم آهن- کبالت (Fe-Co)

تحقیق آبکاری فیلم آهن- کبالت (Fe-Co) توضیحات: تحقیق آبکاری فیلم آهن- کبالت (Fe-Co)، در قالب فایل Word در ۱۲ صفحه….

Posted in مواد و متالورژی

تحقیق لایه نشانی فیلم نازک آهن

تحقیق لایه نشانی فیلم نازک آهن توضیحات: تحقیق لایه نشانی فیلم نازک آهن، در قالب فایل Word. در این تحقیق…

Posted in مواد و متالورژی

تحقیق الکتروشیمی لایه نشانی کبالت

تحقیق الکتروشیمی لایه نشانی کبالت توضیحات: تحقیق الکتروشیمی لایه نشانی کبالت، در قالب فایل Word. در این تحقیق لایه نشانی…

Posted in مواد و متالورژی

تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن

تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن توضیحات: تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی…

Posted in مواد و متالورژی

تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی

تحقیق بررسی ریخته گری و عملیات حرارتی چدنهای نای رزیست با زمینه آستنیتی توضیحات: تبررسی ریخته گری و عملیات حرارتی…

Posted in مواد و متالورژی

تحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شده

تحقیق خواص خوردگی پوشش های اپوکسی حاوی بازدارنده بر زیرلایه ی آلومینیوم آندایز شده توضیحات: تحقیق خواص خوردگی پوشش های…

Posted in مواد و متالورژی

پاورپوینت شکل دهی انفجاری

پاورپوینت شکل دهی انفجاری توضیحات: پاورپوینت شکل دهی انفجاری، در ۲۵ اسلاید. شکل دهی انفجاری یکی از تکنیک‌های جدید فلزکاری…

Posted in مواد و متالورژی

بررسی و مقایسه روش های ریخته گری در قالب دائمی، فورج قالب بسته برای ساخت پیستون

بررسی و مقایسه روش های ریخته گری در قالب دائمی، فورج قالب بسته برای ساخت پیستون توضیحات: تحقیق بررسی و…

Posted in مواد و متالورژی

روش‌های انتقال مذاب (مود انتقال مذاب) در فرآیندهای جوشکاری GMAW

روش‌های انتقال مذاب (مود انتقال مذاب) در فرآیندهای جوشکاری GMAW توضیحات: تحقیق روش‌های انتقال مذاب (مود انتقال مذاب) در  فرآیندهای…