Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی فرودگاه بین المللی بندرلنگه

پروپوزال طراحی فرودگاه بین المللی بندرلنگه دانلود پروپوزال طراحی فرودگاه بین المللی بندرلنگه ۱۸ ص فرمت word بیان مساله بشر…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی خانه مد ۱۱ ص فرمت word

پروپوزال طراحی خانه مد ۱۱ ص فرمت word دانلود پروپوزال طراحی خانه مد ۱۱ ص فرمت word   فهرست مطالب…

Posted in رشته معماری

پروپوزال نگاهی نو به کاخ مادر در مازوپشته با رویکرد جاذبه گردشگری

پروپوزال نگاهی نو به کاخ مادر در مازوپشته با رویکرد جاذبه گردشگری دانلود پروپوزال نگاهی نو به کاخ مادر در…

Posted in رشته معماری

پروپوزال مجموعه تفریحی فرهنگی با رویکرد تعاملات اجتماعی

پروپوزال مجموعه تفریحی فرهنگی با رویکرد تعاملات اجتماعی دانلود پروپوزال مجموعه تفریحی فرهنگی با رویکرد تعاملات اجتماعی ۶ ص فرمت word فهرست…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی معماری مجموعه اقامتی،گردشگری دزفول با رویکرد احیاء و حفظ ارزش های معماری بومی

پروپوزال طراحی معماری مجموعه اقامتی،گردشگری دزفول با رویکرد احیاء و حفظ ارزش های معماری بومی دانلود پروپوزال طراحی معماری مجموعه…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان دانلود پروپوزال طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان ۱۸ ص فرمت…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مهد کودک با رویکرد افزایش هوش فضایی و خلاقیت

پروپوزال طراحی مهد کودک با رویکرد افزایش هوش فضایی و خلاقیت دانلود پروپوزال طراحی مهد کودک با رویکرد افزایش هوش…

Posted in رشته معماری

پروپوزال بررسی نقش معماری در رشد و ارتقاء وجوه غیرمادی بشر

پروپوزال بررسی نقش معماری در رشد و ارتقاء وجوه غیرمادی بشر دانلود پروپوزال بررسی نقش معماری در رشد و ارتقاء…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مرکز دانشجویی دانشگاه ازاد مراغه با رویکرد معماری هوشمند

پروپوزال طراحی مرکز دانشجویی دانشگاه ازاد مراغه با رویکرد معماری هوشمند دانلود پروپوزال طراحی مرکز دانشجویی دانشگاه ازاد مراغه با…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی ـ فرهنگی

پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی ـ فرهنگی دانلود پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی بازارچه مرزی نوسود کرمانشاه

پروپوزال طراحی بازارچه مرزی نوسود کرمانشاه دانلود پروپوزال طراحی بازارچه مرزی نوسود کرمانشاه ۱۵ ص فرمت WORD   فهرست مطالب…

Posted in رشته معماری

پروپوزال مجموعه توریستی اقامتی منعطف

پروپوزال مجموعه توریستی اقامتی منعطف دانلود پروپوزال مجموعه توریستی اقامتی منعطف ۸ ص فرمت WORD فهرست مطالب سئوال اصلی تحقیق…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی باغ قصه ایرانی با رویکرد تعامل اجتماعی بین نسلی

پروپوزال طراحی باغ قصه ایرانی با رویکرد تعامل اجتماعی بین نسلی پروپوزال طراحی باغ قصه ایرانی با رویکرد تعامل اجتماعی…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی در منطقه ۳ شهر تهران

پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی در منطقه ۳ شهر تهران پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی در منطقه ۳…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی

پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی دانلود پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی ۱۱ ص فرمت WORD بیان مسئله: گستره…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی برج مسکونی با استفاده از باغ های عمودی (رویکرد جذب co2 )

پروپوزال طراحی برج مسکونی با استفاده از باغ های عمودی (رویکرد جذب co2 ) دانلود پروپوزال طراحی برج مسکونی با…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی هتل ۵ ستاره در منطقه فرحزاد تهران

پروپوزال طراحی هتل ۵ ستاره در منطقه فرحزاد تهران دانلود پروپوزال طراحی هتل ۵ ستاره در منطقه فرحزاد تهران ۱۶…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی معماری هنرستان در شهرک قدس تهران

پروپوزال طراحی معماری هنرستان در شهرک قدس تهران دانلود پروپوزال طراحی معماری هنرستان در شهرک قدس تهران ۱۵ ص فرمت…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی خانه سالمندان در منطقه فرحزاد تهران

پروپوزال طراحی خانه سالمندان در منطقه فرحزاد تهران دانلود پروپوزال طراحی خانه سالمندان در منطقه فرحزاد تهران ۱۵ ص فرمت…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی خانه موسیقی در شهرک غرب تهران

پروپوزال طراحی خانه موسیقی در شهرک غرب تهران دانلود پروپوزال طراحی خانه موسیقی در شهرک غرب تهران ۲۱ ص فرمت…

Posted in رشته معماری

طراحی مرکز تحقیقات و درمانِ اعصاب و روان با تمرکز بر نور روز

طراحی مرکز تحقیقات و درمانِ اعصاب و روان با تمرکز بر نور روز دانلود طراحی مرکز تحقیقات و درمانِ اعصاب…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مجموعه مسکونی در منطقه ۶ تهران با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی

پروپوزال طراحی مجموعه مسکونی در منطقه ۶ تهران با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی دانلود پروپوزال طراحی مجموعه مسکونی در منطقه ۶ تهران با رویکرد…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مرکز تجاری نمایشگاهی الکترونیک (کامپیوتر و موبایل)

پروپوزال طراحی مرکز تجاری نمایشگاهی الکترونیک (کامپیوتر و موبایل) دانلود پروپوزال طراحی مرکز تجاری نمایشگاهی الکترونیک (کامپیوتر و موبایل) ۹…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مرکز هم اندیشی انسان معاصر با رویکرد پایداری اجتماعی در بازسازی میدان آزادی تهران

پروپوزال طراحی مرکز هم اندیشی انسان معاصر با رویکرد پایداری اجتماعی در بازسازی میدان آزادی تهران دانلود پروپوزال طراحی مرکز…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مسجد در منطقه ۲ تهران

پروپوزال طراحی مسجد در منطقه ۲ تهران دانلود پروپوزال طراحی مسجد در منطقه ۲ تهران ۱۷ ص فرمت Word بیان…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ منطقه ۲۲ تهران

پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ منطقه ۲۲ تهران دانلود پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ منطقه ۲۲ تهران ۱۷ ص فرمت…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان

پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان دانلود پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان ۲۰ ص فرمت Word بیان…

Posted in رشته معماری

پروپوزال مجتمع تفریحی فرهنگی مس با رویکرد ارتقاء آسایش سکونتی

پروپوزال مجتمع تفریحی فرهنگی مس با رویکرد ارتقاء آسایش سکونتی دانلود پروپوزال مجتمع تفریحی فرهنگی مس با رویکرد ارتقاء آسایش…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی استادیوم فوتبال با رویکرد حضور بانوان

پروپوزال طراحی استادیوم فوتبال با رویکرد حضور بانوان دانلود پروپوزال طراحی استادیوم فوتبال با رویکرد حضور بانوان ۱۰ ص فرمت…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه با رویکرد هویت فرهنگ اسلامی

پروپوزال طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه با رویکرد هویت فرهنگ اسلامی دانلود پروپوزال طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه با رویکرد…

Posted in رشته معماری

پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ تفریحی در منطقه ۲۲ تهران

پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ تفریحی در منطقه ۲۲ تهران دانلود پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ تفریحی در منطقه ۲۲…

Posted in رشته معماری

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات بر روی شکل ساختمان ها دانلود پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات بر روی شکل ساختمان…

Posted in رشته معماری

پروژه اتوکد ۳ بعدی پارک فرمت dwg

پروژه اتوکد ۳ بعدی پارک فرمت dwg دانلود پروژه اتوکد ۳ بعدی پارک فرمت dwg

Posted in رشته معماری

پروژه اتوکد ۳ بعدی آپارتمان مسکونی

پروژه اتوکد ۳ بعدی آپارتمان مسکونی دانلود پروژه اتوکد ۳ بعدی آپارتمان مسکونی فرمت DWG

Posted in رشته معماری

پروژه اسکچ آپ هتل به همراه محوطه سازی

پروژه اسکچ آپ هتل به همراه محوطه سازی دانلود پروژه اسکچ آپ هتل به همراه محوطه سازی فرمت Skp

Posted in رشته معماری

پروژه اسکچ آپ برج

پروژه اسکچ آپ برج دانلود پروژه اسکچ آپ برج فرمت Skp

Posted in رشته معماری

پروژه اسکچ آپ خانه ویلایی ۳ طبقه

پروژه اسکچ آپ خانه ویلایی ۳ طبقه دانلود پروژه اسکچ آپ خانه ویلایی ۳ طبقه فرمت skp

Posted in رشته معماری

پروژه اسکچ آپ مدل ۳ بعدی پل

پروژه اسکچ آپ مدل ۳ بعدی پل دانلود پروژه اسکچ آپ مدل ۳ بعدی پل فرمت Skp

Posted in رشته معماری

دانلود پروژه اسکچ آپ مجموعه مسکونی فرمت skp

دانلود پروژه اسکچ آپ مجموعه مسکونی فرمت skp دانلود پروژه اسکچ آپ مجموعه مسکونی فرمت skp

Posted in رشته معماری

پروژه رویت طراحی پذیرایی خانه مسکونی

پروژه رویت طراحی پذیرایی خانه مسکونی پروژه رویت طراحی پذیرایی خانه مسکونی فرمت skp

Posted in رشته معماری

پروژه رویت خانه ویلایی دو طبقه تلفیق مدرن و سنتی

پروژه رویت خانه ویلایی دو طبقه تلفیق مدرن و سنتی دانلود پروژه رویت خانه ویلایی دو طبقه تلفیق مدرن و…

Posted in رشته معماری

پروژه اسکچ آپ ساختمان مسکونی-تجاری

پروژه اسکچ آپ ساختمان مسکونی-تجاری دانلود پروژه اسکچ آپ ساختمان مسکونی-تجاری فرمت SKP

Posted in رشته معماری

پروژه رویت آپارتمان مسکونی ۴ طبقه با پیلوتی

پروژه رویت آپارتمان مسکونی ۴ طبقه با پیلوتی دانلود پروژه رویت آپارتمان مسکونی ۴ طبقه با پیلوتی فرمت rvt

Posted in رشته معماری

پروژه رویت خانه مسکونی

پروژه رویت خانه مسکونی دانلود پروژه رویت خانه مسکونی ۳ طبقه فرمت rvt

Posted in رشته معماری

پروژه رویت رستوران ۳ طبقه

پروژه رویت رستوران ۳ طبقه دانلود پروژه رویت رستوران ۳ طبقه فرمت rvt

Posted in رشته معماری

پروژه رویت خانه مسکونی دو طبقه

پروژه رویت خانه مسکونی دو طبقه دانلود پروژه رویت خانه مسکونی دو طبقه فرمت rvt

Posted in رشته معماری

پروژه رویت مجتمع اداری ۴ طبقه

پروژه رویت مجتمع اداری ۴ طبقه دانلود پروژه رویت مجتمع اداری ۴ طبقه فرمت rvt

Posted in رشته معماری

پروژه رویت برج ۷ طبقه

پروژه رویت برج ۷ طبقه دانلود پروژه رویت برج ۷ طبقه فرمت rvt

Posted in رشته معماری

پروژه رویت خانه مدرن ویلایی دو طبقه

پروژه رویت خانه مدرن ویلایی دو طبقه دانلود پروژه رویت خانه مدرن ویلایی دو طبقه فرمت rvt

Posted in رشته معماری

پروژه رویت خانه مسکونی دو طبقه

پروژه رویت خانه مسکونی دو طبقه دانلود پروژه رویت خانه مسکونی دو طبقه فرمت rvt