پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه

Rate this post
پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه

پژوهش-بررسی-تاثیر-بازاریابی-داخلی-برتعهد-سازمانی-کارکنان-در-صنعت-بیمه

پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برتعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه با فرمت ورد

چکیده:

مفهوم بازاریابی داخلی نیز اشاره به این واقعیت دارد که نخستین بازار یک شرکت تجاری کارکنان سازمان است. همان طور که سازمان نسبت به مشتریان خارجی سازمان پاسخگو است هر بخش سازمان نیز باید به سایر بخش های مرتبط با آن پاسخگو بوده و ایشان را مشتری خروجی بخش خود تلقی نماید. این مفهوم یاد شده نیز از اهمیت بسیاری در پیشبرد اهداف سازمان برخوردار است. از سوی دیگر تعهد سازمانی از جمله مفاهیمی است که همواره مورد توجه مدیران سازمانی قرار داشته و مدیران با اتخاذ سیاستها و شیوه های مختلف سعی در ارتقای میزان تعهد کارکنان به سازمان داشته اند. تعهد سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به شغل و محل کار نیروی انسانی از جمله مسائلی است بر میزان کارآیی، نحوه عملکرد و رضایت کارکنان تاثیرگذار بوده و در بقای سازمان ایفای نقش می کند. یافته های تحقیقات مختلف نشان می دهد که تعهد سازمانی بر عملکرد فردی و سازمانی تأثیرگذار است. با توجه به اهمیت بالای دو مفهوم یاد شده در تحقیق حاضر به پیمایش و بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی داخلی بر عناصر تعهد سازمانی پرداخته شده است. در این راستا از مدل تعهد سازمانی سه عنصری می یر و آلن استفاده شده و با آزمون چند فرضیه تأثیر فعالیت های بازاریابی بر هر یک از این سه عنصر مورد بررسی قرارگرفته. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه هایی که آماده کرده به بررسی یک نمونه۲۰۰ تایی از کارمندان شرکت های بیمه  پرداخته شد. و در نهایت با استفاده نرم افزار spss به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی پرداخته است.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.