پروژه نهایی پودمان ۴ کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر

Rate this post
پروژه نهایی پودمان ۴ کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر

پروژه-نهایی-پودمان-4-کتاب-پیاده-سازی-سیستم-های-اطلاعاتی-یازدهم-کامپیوتر

توضیحات:
پروژه نهایی پودمان ۴ (پیاده سازی پایگاه داده در وب) کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر، در قالب فایل sql.

فایل شامل جواب این ۷ سوال و ساخت پایگاه میباشد.

“در نمایندگی یک شرکت خودروسازی، ماشین هایی برای تعمیر پذیرفته می شوند و تعدادی قطعه برای تعمیر ماشین مورد استفاده قرار می گیرند. هر ماشین توسط یک یا چند تعمیرکار تعمیر شده، در نهایت هزینه تعمیر به صورت برگ خرید برای مالک خودرو صادر می شود.
جدولی به نام تعمیرکار با فیلدهای کد تعمیرکار، نام تعمیرکار ایجاد کنید.
جدولی به نام تعمیر با فیلدهای کد تعمیر، کد نوع تعمیر، کد ماشین، کد قطعه، کد تعمیرکار ایجاد
کنید.
جدولی به نام قطعه با فیلدهای کد قطعه، نام قطعه و قیمت ایجاد کنید.
جدولی به نام نوع تعمیر با فیلدهای کد نوع تعمیر، نوع تعمیر و قیمت تعمیر ایجاد کنید.
جدولی به نام خودرو با فیلدهای کد و نام مالک، نام خودرو، کد، نوع و شماره پلاک خودرو ایجاد کنید.
جدولی به نام برگ خرید با فیلدهای کد برگ خرید، کد تعمیر، هزینه ایجاد کنید.
۱ فهرست ماشین های تعمیرشده را به همراه نام مالک خودرو نمایش دهید.
٢ فهرست یک نوع ماشین تعمیرشده به همراه نام مالک خودرو نمایش دهید.
٣ نام قطعاتی که برای تعمیر خودرو با شماره پلاک ۱۲۳ به کار رفته نمایش دهید.
۴ هزینه تعمیر نهایی یک خودرو را نمایش دهید.
۵ فهرست تعمیرکاران را به همراه لیست مشخصات تعمیر شده توسط آن نمایش دهید.
۶ کمترین و بیشترین هزینه تعمیر برای کدام خودرو انجام می شود.
٧ کمترین و بیشترین هزینه تعمیر که هر تعمیرکار انجام داده است چقدر بوده است.”
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.