پایان نامه رساله معماری طراحی مجتمع تجاری- تفریحی

Rate this post
پایان نامه رساله معماری طراحی مجتمع تجاری- تفریحی

پایان-نامه-رساله-معماری-طراحی-مجتمع-تجاری-تفریحی

اندیشه تاسیس یک مرکز تجاری و تفریحی در یک مجموعه شهری، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر به همراهی شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهر نشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر ، محله ، ناحیه و … کاربری های جدید شکل گیرد و نقاط خاصی از شهر به نوعی به کاربری های تجاری  تفریحی و .. تخصیص یابد.

موضوع مورد بحث در این رساله ، طراحی یک مجتمع تجاری_تفریحی در یکی از مناطق شهرستان نیشابور می باشد که سعی داشته است برخی از مشکلات مخاطبین امروز خود را تا حد امکان پاسخگو باشد.

چکیده

اندیشه تاسیس یک مرکز تجاری و تفریحی در یک مجموعه شهری، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر به همراهی شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهر نشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر ، محله ، ناحیه و … کاربری های جدید شکل گیرد و نقاط خاصی از شهر به نوعی به کاربری های تجاری  تفریحی و .. تخصیص یابد.

موضوع مورد بحث در این رساله ، طراحی یک مجتمع تجاری_تفریحی در یکی از مناطق شهرستان نیشابور می باشد که سعی داشته است برخی از مشکلات مخاطبین امروز خود را تا حد امکان پاسخگو باشد.

فهرست

       فصل اول: تاریخچه مجموعه های تجاری

فصل دوم: احکام و معیارهای نظری طراحی                                                                                           

فصل سوم:انسان وطبیعت

فصل چهارم: معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی

فصل پنجم : بستر طراحی شناخت و ارزیابــــی شهرستان نیشابور در یک نگاه

فصل ششم:استانداردومبانی مطالعاتی فضاها وبرنامه فیزیکی

فصل هفتم: طرح نهائی

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.