پایان نامه رساله معماری طراحی فرودگاه

Rate this post
پایان نامه رساله معماری طراحی فرودگاه

پایان-نامه-رساله-معماری-طراحی-فرودگاه

فصل اول:  کلیات طرح

معرفی موضوع و مسئله طراحی و تبیین ضرورت انجام آن

اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن

اهداف طرح : (شامل اهداف کارکردی و راهبردی پروژه)

تعاریف و ضوابط

طبقه بندی فرودگاه ها

 فرودگاههای غیرتجاری

فرودگاههای تجاری

طبقه بندی سازمان ایکائو

تاثیر اقلیم بر روند طراحی

درجه حرارت

 باد سطحی در فرودگاه

 ارتفاع

استانداردها و مقررات پایانه های مسافربری

ملاحظات برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافر بری

اصول جریان مسافر

ویژگی های ترافیکی و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج

محاسبه حجم مستقبلین و مشایعین

مشخصه های پروازی شرکت های هواپیمایی

مشخصه فیزیکی

شرایط آب و هوایی

انواع و اجزاء پایانه های مسافری

 

فصل دوم : مبانی نظری طرح

نقش حرکت در معماری

مفهوم حرکت  

حرکت از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است:

حرکت ذهنی :

حرکت فیزیکی:

لزوم حرکت در معماری

انواع حرکت در معماری

فضای پویا

حرکت در معماری را می توان به شکل سه خاصیت فضایی مشاهده نمود:

نظریات برنارد چومی

فرم های پویا – دفرمه شدن – نیروهای محیطی-کشش

فرم های پویا

دفرمه شدن

حرکت ناشی از نیروهای محیطی

 

فصل سوم : بررسی نمونه های مشابه

تاریخچه فرودگاه

گونه شناسی طرح

مکان

پلان گسترش عمومی

طراحی

بررسی نمونه های مشابه

فرودگاه امام خمینی(ره)

فرودگاه کانسای ژاپن

فرودگاه جان اف کندی

ترمینال

 

فصل چهارم : بررسی سایت و محیط پیرامون

شناخت بستر طراحی

استان همدان

وجه تسمیه

جغرافیای اقلیمی                                   

نمای شهر

موقعیت سایت فرودگاه همدان

ابعاد و مساحت سایت مورد نظر

دسترسی ها

نور طبیعی – بادهای مطلوب ومزاحم

 

فصل پنجم :برنامه فیزیکی ، ضوابط طراحی و استاندارد ها

سطح مختلف سیستم باند پرواز

میدان و برد دید در برج کنترل فرودگاه

باندهای خزش و خطوط خزش

طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپدون)

انتقال مسافران به هواپیما

باندهای پرواز

تعیین طول باند پرواز

انواع توقف هواپیما

توقف با دماغه رو به داخل

توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار

توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار

توقف موازی

توقف موازی

انواع طرح های عمودی پایانه ها

تعداد جایگاه های توقف

ابعاد و اندازه ی جایگاه های توقف هواپیماها

طرح اقماری 

طرح خطی

طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه

طرحهای ترکیبی

اشکال مختلف پایانه ها

سالنهای خروجی یا پرواز

ریدورها (راهروها)

تسهیلات تحویل جامه دان

سیستم های حمل و نقل داخلی فرودگاه:

فضاهای دیگر

سیستم پردازش مسافر

راهروها و سالن ورودی

سالنهای عمومی پایانه

باجه های فروش شرکت های هوایی

کنترل افقی

مجموعه ی ارتباطی با سیستم دسترسی

محوطه ی جلوخان پایانه

مجموعه ی راههای دسترسی

پارکینگ

تخمین کلی فضا:

معیارهای سطح سرویس

فرآیند برنامه ریزی پایانه

مراحل و معیارهای برنامه ریزی

برنامه ریزی فضای لازم

پارامترهای تقاضا در پایانه

ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری

بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی

برنامه ریزی و طراحی محدوده ی پایانه ی مسافربری فرودگاه

اجزای سیستم پایانه مسافری

بخش ارتباطی و دسترسی

 

فصل ششم : روند  طراحی

فرآیند طراحی

نقش حرکت در معماری

حرکت در معماری را می توان به شکل سه خاصیت فضایی مشاهده نمود

منابع و ماخذ

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.