پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی تألیف جی. پی. میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی

Rate this post
پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی تألیف جی. پی. میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی

پاورپوینت-کتاب-نظریه-های-برنامه-درسی-تألیف-جی-پی-میلر-ترجمه-دکتر-محمود-مهر-محمدی

دانلود پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی تألیف جی. پی. میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی،
در قالب pptx و در ۱۶۳ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه (دیدگاه برنامه درسی چیست؟)

دیدگاه رفتاری:
مقدمه
نظریه پردازان
طرز تلقی ها
کاربردهای دیدگاه رفتاری در آموزش
مولفه های دیدگاه رفتاری
هدف های مبتنی بر معیار
یادگیری در حد تسلط
نقاط مثبت دیدگاه رفتاری
نقاط ضعف دیدگاه رفتاری

دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی:
قدمت دیدگاه موضوعی
ویژگی های مشترک
مدافعان دیدگاه رویکردی
رویکرد یادگیری در حد تسلط
بلوم؛ یادگیری در حد تسلط
دیدگاه مخالفان دیدگاه در حد تسلط
آرمان های تربیتی و طرز تلقی ها
دیدگاه دیسیپلینی
نقاط ضعف دیدگاه رفتاری
مدافعان دیدگاه دیسیپلینی
پروژه های برنامه درسی

دیدگاه اجتماعی:
مقدمه
انتقال فرهنگی
دیدگاه پارسونز
دیدگاه کوهن
مشخصات مدارس جامعه پذیر
شهروند دمکراتیک
ارزش های اساسی در این دیدگاه
نظر شفلر و آیزنبرگ
تغییر اجتماعی
راه های غلبه بر ستم
فرآیند حل مسئله از دیدگاه ال شولر
کنش اجتماعی
تدوین سیاست های هدف
طرز تلقی های انتقال فرهنگی
طرز تلقی های شهروند دمکراتیک
طرز تلقی های تغییر اجتماعی

دیدگاه رشدگرا:
مقدمه
مراحل تحول افراد در دیدگاه رشدگرا
کودکی اولیه  (7- 2 سالگی)
کودکی میانی (۱۱- ۷ سالگی)
نوجوانی (۱۵ – ۱۱ سالگی)
عملیات صوری
بزرگسالی
کاربرد در برنامه درسی و آموزشی
حساسیت نسبت به تفاوتهای رشدی
ارائه تکلیف و تعارض شناختی
پرسش هایی در ارتباط با رشد اخلاقی
بازی
پذیرش نقش
برنامه های درسی همسو با دیدگاه رشدگرا
خلاصه و ارزیابی (آرمان های تربیتی و طرز تلقی ها)
مزایا و معایب

دیدگاه فرآیند شناختی:
مقدمه
مدارس بدون آموزش و پرورش
مهارت های تفکر
انواع یادگیری
تفاوت های مهارت آموزی و کودک پروری
تفکر قیاسی
انواع تفکر قیاسی
حل مسئله
مراحل حل مسئله
تفکر استقرایی
مهارت های فکری تفکر استقرایی
تفکر جانبی
مقایسه تفکر جانبی و تفکر عمومی
فنون تفکر جانبی
خلاصه و ارزیابی دیدگاه فرآیند شناختی

دیدگاه انسان گرایانه:
مقدمه
انسان گرایی روانشناختی
خودشکوفایی
ابعاد نظریه مازلو (طبقه بندی نیازها)
ویژگی های اساسی افراد خود شکو فا از نظر مازلو
همدلی، اصالت و احترام
ویژگی های انسانهای دارای کارکرد از نظر راجرز
گروه رو یارو یی
انسانگرایی اجتماعی
برنا مه های انسانگرایانه
خود پنداره (از نظر ویلیام پرکی)
فنون فراخواندن دانش آموزان از نظر پرکی
مدرسه فراخواننده از نظر پرکی
شفاف ساختن ارزش ها
آموزش خویشتن شناسی علمی
مراحل بررسی دل مشغولی های فردی با ترومپت
مهارت های برقراری ارتباط
خلاصه و ارزیابی (متغیرهای هفتگانه دیدگاه انسانگرایانه )
نتیجه گیری

دیدگاه ماورای فردی:
مقدمه
نظریه ماورای فردی
استعلا و روحانیت
برنامه های آموزشی ماورای فردی
آموزش و پرورش متلاقی
آموزش و پرورش متلاقی
فنون آموزش وپرورش متلاقی
اهداف آموزش و پرورش متلاقی
بدیع پردازی و تلقین شناسی
تلقین شناسی
خلاصه و ارزیابی

فرادیدگاه ها یا دیدگاه های فراگیر:
مقدمه
فرادیدگاه سنت گرایی
طرز تلقی های فرادیدگاه سنت گرایی
فرادیدگاه پژوهش/ تصمیم گیری
طرز تلقی های فرادیدگاه پژوهش/ تصمیم گیری
فرادیدگاه دگرگونی و تحول
طرز تلقی های فرادیدگاه دگرگونی و تحول
رویکردهای یادگیری و برنامه درسی
نتیجه گیری


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت ‘کتاب نظریه های برنامه درسی تألیف جی. پی. میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی’ می باشد که در حجم ۱۶۳ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.