پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی

Rate this post
پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی

پاورپوینت-کتاب-اصول-اقتصاد-۲-(اقتصاد-کلان)-تألیف-دکتر-مهدی-تقوی

دانلود پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی،
در قالب ppt و در ۲۸۳ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه
تعریف قتصاد
متغیرها در اقتصاد کلان
روابط بین متغیرهای کلان
الگوهای اقتصاد کلان
تحول تاریخی اقتصاد کلان
کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸)
جان هابسون (۱۸۸۴)
موضوعات نظریه های کلان اقتصادی قدیمی
جان مینارد کینز (اقتصاددانان بزرگ انگلیسی)

فصل دوم: حساب های درآمد و تولید ملی
تولید ناخالص ملی (Gross National Product)
نکات و مشکلات GNP
اجزای تشکیل‌دهنده  GNP
درآمد ملی
درآمد فردی
درآمد قابل تصرف فردی
GNP  حقیقی
شاخص قیمت
ویژگی های شاخص قیمت
روش های محاسبه تولید ملی
ارزش افزوده
سه روش محاسبه تولید ملی

فصل سوم: اقتصاد کلان کلاسیک
تعادل اقتصاد کلان
تعیین قیمت و مقدار در بازار
منحنی عرضه کل
منحنی تقاضای کل
الگوی کلاسیک
نظریه عرضه کلاسیک
بازار کار کلاسیک
اثر تغییر سطح عمومی قیمت ها در بازار کار و تولید کل
منحنی عرضه کلاسیک
عوامل موثر بر عرضه
نظریه تقاضای کل کلاسیک
سرعت گردش پول
علت ثابت بودن v در نظریه کلاسیک
منحنی تقاضای کل کلاسیک
منحنی تقاضای کل و جابه‌جایی آن
سیاست های تثبیت‌کننده
سیاست ها در الگوی کلاسیک
اثرات سیاست مالی بر عرضه
اثر سیاست مالی بر تقاضا

فصل چهارم: نظریه تقاضای کل کینزی
الگوی ساده کینزی    
ارتباط درآمد و مخارج در الگوی کینزی
الگوی دو بخشی
مصرف و پس‌انداز:
سایر عوامل موثر بر مصرف و پس‌ انداز
سرمایه‌گذاری
جریان چرخشی درآمد و تولید
تولید تعادلی

فصل پنجم: بخش دولت مفهوم ضریب افزایش و سیاست مالی
الگویی با بخش دولت
الگوی سه بخشی
تولید تعادلی
اثر تغییر در سرمایه‌ گذاری بر روی سطح تولید تعادلی
تغییر در تولید تعادلی
اثر تغییر در مخارج دولت بر روی سطح تولید تعادلی
اثر افزایش در مالیات ها
اثر  افزایش در مالیات‌ ها بر روی سطح تولید تعادلی
ضریب افزایش
ضریب افزایش بودجه دولت
تولید تعادلی: الگوی چهار بخشی
نظریه سرمایه‌گذاری کینز
منحنی  IS
استخراج منحنی IS و جابجایی آن

فصل ششم: پول و نرخ بهره
سه مشخصه عمده پول
تعریف پول
پول و کلاسیک‌ها
کینز و بازار پول
* تقاضای پول
سیاست پولی انبساطی
سیاست مالی انبساطی و بیرون راندن بخش خصوصی
ترکیب سیاست پولی و مالی
منحنی  LM
استخراج  LM و انتقال آن
استخراج تقاضای کل به کمک IS و LM

فصل هفتم: بانک های تجاری و بانک مرکزی
بانک های تجاری
وظایف بانک ها
ترکیب دارایی های بانک های تجاری
وظایف بانک مرکزی
ابزارهای سیاست پولی (ابزارهای کنترلی)
انواع سیاست پولی
هدف های اصلی سیاست پولی
فرآیند ایجاد سپرده دیداری
بانکداری در ایران
قوانین بانکداری

فصل هشتم: نظام کامل کینزی: عرضه و تقاضای کل
تقاضای کل
هدف عرضه پول
منحنی تقاضای کل
دلایل تغییر مکان منحنی AD
اثر سیاست پولی انبساطی برAD
عرضه کل
توجیه شیب مثبت عرضه کل
اثر سیاست مالی انبساطی
دلایل تغییرمکان منحنی عرضه
اثر جابجایی منحنی عرضه
مقایسه کلاسیک ها و کینز

فصل نهم: بیکاری و تورم
نرخ بیکاری
هزینههای بیکاری
تورم
هزینه های تورم

فصل دهم:  تورم و بیکاری- نظر پیروان کینز
تغییر مکان منحنی AD
منحنی فیلیپس
عرضه کل، بیکاری و تورم
جابجایی منحنی عرضه کل
جابجایی منحنی فیلیپس
تغییر مکان منحنی تقاضا به منظور خنثی کردن اثر تغییر مکان منحنی عرضه بر سطح تولید

فصل یازدهم: ضدانقلاب پول گرایان و اقتصاد نئوکلاسیک
مرکز ثقل نظریات پول گرایان
نظر فریدمن
الگوی پول گرایان
اثر افزایش عرضه پول
شیب عرضه کل و پولگرایان
نرخهای طبیعی تولید و اشتغال
منحنی فیلیپس پولگرایان
اثرات افزایش نرخ رشد پول
نتیجه گیری سیاستی پول گرایان
منحنی فیلیپس پول‌گرایان و مارپیچ تورمی
پول گرایان و سیاستها
اقتصاد نئوکلاسیک بازار کار
انتظارات منطقی و سیاست اقتصادی
اثر سیاست پیش‌بینی شده
تغییر M پیش‌بینی نشده
تجویز سیاست اقتصادی
مقایسه چهار الگوی کلاسیک، کنیز، پول‌گرایان و کلاسیک‌های جدید
نتیجه گیری های سیاستی چهار الگوی اصلی اقتصاد کلان

فصل دوازدهم: سیاست اقتصادی- سیاست پولی
سیاست پولی انبساطی
اثر سیاست پولی انبساطی: نظریه پیروان کینز
اثر افزایش عرضه پول بر نرخ بهره
اثر سیاست پولی انقباضی: نظریه پیروان کینز
اثر افزایش عرضه پول بر نرخ بهره
هدف نرخ بهره
هدف عرضه پول

فصل سیزدهم: سیاست مالی
اهداف سیاست مالی
متعادل بودن بودجه دولت
مرکز ثقل انقلاب کنیزی
سیاست تثبیت نیازمند کسر بودجه
تثبیت کننده مالی خودکار
ضریب تکاثری
انواع کسر بودجه
سیاست مالی غیر محدودکننده- سیاست پولی محدود کننده
کسری بودجه و کسری تراز تجاری
سیاست مالی و عرضه کار
سیاست مالی- کینز

فصل چهاردهم: رشد اقتصادی
رشد اقتصادی
منابع رشد اقتصادی
دلایل افزایش نرخ بیکاری

فصل پانزدهم: اقتصاد کشورهای توسعه نیافته
موانع رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته
استراتژی های توسعه
نقش کشورهای صنعتی در توسعه کشورهای در حال توسعهتوضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت ‘کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی’  می باشد که در حجم ۲۸۳ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.