پاورپوینت کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی

Rate this post
پاورپوینت کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی

پاورپوینت-کاشت-داشت-و-برداشت-سیب-زمینی

این پاورپوینت در مورد  کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی در ۱۴۲ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل:  کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی،روش کاشت،اصلاح و بذرگیری سیب زمینی،سیب زمینی،اصلاح و بذرگیری سیب زمینی،Potato،خصوصیات گیاهی سیب زمینی،برداشت وانبار کردن سیب زمینی ،انواع انبارهای نگهداری سیب زمینی، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

nمنشاء ومبداء گیاهی احتمالی سیب زمینی را به S.CommersoniiDun که دربرزیل و آرژانتین می‌روید و به S.Maglia بومی پرو و شیلی نسبت می‌دهند وS.Tuberosum یک جنس مشتق شده از گیاهان مذکور فوق است. هم اکنون نیز برای بدست آوردن انواع مرغوب‌تر سیب زمینی از طریق هیبریداسیون ، سولانومهای آمریکایی را مورد آزمایش و تحقیق قرار می‌دهند.

žسیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیان((solanaceae

žدارد.جنس  solanumدارای گونه های زیادی بوده ولی تنها گونه  tuberosum

ž,تعداد بسیار محدود دیگر هستند که تولید غده می نمایند. قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده واز بین می رود ولی غده های باقی مانده در خاک می توانند در بهار سال بعد جوانه زده وگیاه جدیدی را تولید نماید. بنابراین سیب زمینی ازنظرساقه های زیرزمینی  کهدر انتهای غده ها تشکیل می شود گیاهی است دائمی ولی ازنظرساقه هایی وبرگها یکساله است.

ž

žگلهای سیب زمینی به رنگهای مختلف از سفید تا ارغوانی وبنفش تیره دیده می شود .تعداد گل در گیاه متفاوت است . دربعضی از واریته ها گلها قبل از عمل لقاح می ریزند در صورتی که دربرخی دیگر عمل لقاح صورت گرفته ومنجر به تولید میوه وبذر می گردد. میوه ها در همه  نقاط  ظاهر نمی شوندوگلها فقط درآب وهوای ملایم وییلاقی  منتهی به میوه می شود . رنگ میوه اغلب سبز است ولی دربعضی اوقات نیز به رنگ سیاه ویا بنفش درمی آید .بذر سیب زمینی بندرت برای ازدیاد بکار می رود زیرا نهالی که از بذر به دست آید،هیچگاه محصولی شبیه  پایه مادری نخواهد داد .بذر سیب زمینی تنها برای ایجاد واریته های جدید در کارهای تحقیقاتی ودر آزمایشگاه استفاده می شود.

žžاستولونها یا ساقه های زیر زمینی از جوانه هایی که در قسمت زیر زمینی انتهای ساقه وجود دارند تو لید می شوند که در مراحل بعدی می توانند به درجات دیگر منشعب شوند .غده های تازه از ضخیم شدن انتهای استولونها حاصل می شوند . قرارگرفتن غده مادری درعمق مناسب کمبود نور وزیر خاک بودن کامل غده ها، تولید استولونها و غده های تازه را افزایش می دهد .بر عکس چنانچه از روی استولونها خاک رابرداریم ونور به آنها برسد،ساقه های هوایی ایجاد می شود  همچنین در مواقع  قطع شیره گیاهی از برگها به طرف استولونها (بیماری قارچی ریز کتون)،غده ها تازه در نزدیکی سطح خاک و در موارد ی نیز در نزدیکی برگها به وجود می آیند .طول استولونها نسبت به نوع سیب زمینی فرق می کند و عوامل خارجی نیز روی طول استولونها ناثیر دارند .استولونهای کوتاه ویکسان عمل برداشت  را آسان می کنند به جوانه هایی که روی غده سیب زمینی وجود دارند چشمک می گویند واز نوع مر کب اند .چشمکها بسته به گونه های مختلف درعمق های متفاوت روی غده ها قرار می گیرند.غده های سیب زمینی نیز بسته به ارقام مختلف دارای شکل،رنگ وقطرمختلفی است .تغییرات آب  وهوایی به ویٍٍژه مواقعی که پس از یک دوره خشک طولانی،آب زیادی در اختیار گیاه قرارگیرد

سیب زمینی گیاهی است یکساله از خانواده ی  Solanaceae و نام علمی آن  Solanum tuberosum است که برای استفاده از غده ی زیر زمینی آن کشت می شود. سیب زمینی گیاهی است سرمادوست و از نظر گلدهی روزبلند و طول دوره ی رشد آن ۳-۶ ماه می باشد.

 

گیاهشناسی

ریشه 

گیاهان حاصل از بذر حقیقی، ریشه اصلی ظریفی تولیدمی کنند که بعداً بصورت افشان در می آید. گیاهانی که از غده های بذری بوجود میآیند سیستمی از ریشه های جانبی افشان دارند که معمولاً بصورت گروه های سه تایی برروی گره های ساقه زیرزمینی بوجود می آیند. ریشه های جانبی در نواحی پریسیکل ریشه ها و در مریستم های ساقه های زیر زمینی، نزدیک به صفحه گرهی، پدید می آیند. تقسیم سلولی در پریسیکل باعث ایجاد پریموردیوم ریشه می شود که با فشارمکانیکی یا احتمالاً با فعالیت آنزیمی مسیر خود را از طریق کورتکس طی می کند. محلخروج ریشه ها اساساً زخمهای بازهستند و محلهای آلودگی را برای عوامل بیماریزافراهم می کنند. در سیب زمینی ریشه می تواند تا عمق ۶۰ سانتیمتری توسعه پیدا کند.

غده 

غده بخشی توسعه یافته و متورم از ساقه زیر زمینی است که استولون(۲) یا ریزوم(۳) نامیده می شود. رشد غده حدوداً ۳۰ تا ۶۰ روز پس ازکاشت در پائین ترین گره
استولون های رویده شده، درست پس از قلاب انتهایی استولونهای منفرد، آغاز می شود. تاریکی، دمای مساعد و رطوبت کافی غده دهی را تحریک میکند. غده دهی در پاسخ به کوتاه شدن طول روز و دمای پائین شب آغاز می گردد. زمانیکه غده ها شکل می گیرند مواد (کینین ها) سریعتر تولید می شوند.از دیگر فاکتور های غده دهی تمرکز نشاسته بحرانی است که بوسیله استولون تشخیص دادهمیشود. در کل، رشد و گسترش غده به وجود شاخ و برگ کافی برای تولید مواد لازم،آبیاری مناسب و مواد معدنی وابسته است.
چنانچه شروع غده دهی پیش از بوجود آمدن برگهای کافی اتفاق بیافتد غده های کوچکتری بوجود خواهند آمد. به محض آنکه شکل گیریغده آغاز شود رشد ارگانهای دیگر کند می شود و غده ها به مریستم های غالب و سینکهایی برای جذب مواد آلی تبدیل می شوند. وجود اسید جیبرلیک (GA) رشد غده را پس از آغاز به دلیل جلوگیری از تجمع نشاسته متوقف می کند.عوامل کند کننده رشد گیاه می توانند شکل گیری غده را تسریع بخشند و نیز تولید یافعالیت اسید جیبرلیک را متوقف کنند. غده دهی می تواند بوسیله آبیاری زود هنگام یااستفاده از کود های نیتروژن دار به تأخیر بیافتد اما میزان کلی رشد و مدت آن راافزایش می دهد زیرا اندازه قسمت هوایی گیاه و پایداری آن را افزایش می دهد.معمولاً غده هایی که بوسیله کوتاهترین استولون ها تولید می شود بیشترین وزن رادارا هستند. 

گیاه ممکن است در ابتدا ۲۰ تا ۳۰ غده کوچک تولیدکند، اما تنها ۵ تا ۱۵ غده به مرحله بلوغ کامل می رسند، چرا که گیاهان در حال رشداز مواد ذخیره شده در این غده ها استفاده می کنند. تعداد غده هایی که به مرحلهبلوغ می رسند به رطوبت و مواد غذایی موجود در خاک بستگی دارد. وقتی انتهای استولون بصورت غده شروع به تورم میکند، پوست (پریدرم) توسعه می یابد. لایه سلولی که مستقیماً زیر اپیدرم است به کامبیوم چوب پنبه ساز تغییرپیدا می کند. در قسمت خارجی، کامبیوم چوب پنبه سازتولید سلولهای چوب پنبه ای میکند. پریدرم یک غده بالغ از ۵ تا ۱۵ لایه سلولی تشکیل شده است. کامبیوم چوب پنبه ساز و سلولهای
چوب پنبه ای روی یکدیگر پریدرم نامیده می شوند. هرگاه لایه پریدرم حاوی رنگیزه های قرمز باشد سیب زمینی قرمز رنگ خواهدبود. در زمان بلوغ، کامبیوم چوب پنبه ساز فعالیت خود را متوقف ساخته، دیواره های سلولی آن و پوست غده ضخیم تر می شوند. 

بخش های مختلفی در غده وجود دارد شامل، لایه چوب پنبه ای بیرونی (پریدرم)،پارانشیم ذخیره کننده درونی، پارانشیم ذخیره کننده بیرونی و حلقه آوندی. همه بافت ها به تک تک چشم ها متصل هستند. فاصله بین پوست و حلقه آوندی حدوداً نیم سانتی متر است، ولی پوست و حلقه آوندی در محل چشمها و در محل اتصال استولون کم و بیش در تماس نزدیک هستند. در واکنش به زخم شدن غده، بافتی چوب پنبه ای بانام سوبرین در مدت یک روز شکل می گیرد. بر

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.