پاورپوینت مواد فعال سطحی سورفکتانت پلیمر

Rate this post
پاورپوینت مواد فعال سطحی سورفکتانت پلیمر

پاورپوینت-مواد-فعال-سطحی-سورفکتانت-پلیمر

دانلود پاورپوینت با موضوع مواد فعال سطحی سورفکتانت پلیمر،
در قالب ppt و در ۴۳ اسلاید، قابل ویرایش.
بخشی از متن پاورپوینت:
تاریخچه
۱۹۱۶:فرضییه سیلاب زنی محلولهای الکالین
Lc uren-1927:ارتباط بین IFTوRecovery
H Atkinson:استفاده از محلول صابون آبدار-برای کاهش کشش بین سطحی
Calhon1951:فرضییه اینکه IFTوشرایط ترشوندگی پارامترهای مهمی در Recoveryهستندراارائه داد.
Ojeda1954:ارتباط Sorرا با/∆p σ وشکل وهندسه poreها را نشان داد.
Doscher-1956 :R.%100 برای سنگهای ماسه ای و R%90 برای سنگهای Breaبا استفاده از سیلاب سورفکتانت –آلکالین رانشان داد.
Foster1972:اولین پروژه سورفکتانت پلیمر را ارائه داد
مقدمه
سورفکتانت :
مولکولهای دو قسـمتی هسـتند که شامل یک سـر غیر قطبی آبگریز (Hydrophobic) و یک قسمت قطبی یا یونی آب دوست (Hydrophilic) می باشند.
عامل جذب سورفکتانت بین دو سطح
انرژی آزاد بین سطحی
جذب سورفکتانت بین دو سطح وابسته به :
ساختار سورفکتانت
طبیعت دو فاز
شرایط دو سطح
کاربردهای سورفکتانت
 – صنایع شیمیایی :
شوینده
 رنگ
 جوهر
 وسایل آرایشی
داروسازی
پتروشیمی
 الیاف و پلاستیک
نفت
  – استفاده های زیست محیطی :
جاذب های نفتی
دسته بندی سورفکتانت ها
سورفکتانت های آنیونی
سورفکتانت های کاتیونی
سورفکتانت های آمفوتریک
سورفکتانت های غیر یونی
سورفکتانت های پلیمری
سورفکتانت های آنیونی
فرمول عمومی سورفکتانت های آنیونی :
کربوکسیلات ها
C17H35COONa
C14H5COONa
RO-(CH2 CH2O)nCH2Coo اتوکسی کربوکسیلات
سارکسیناتها
برای جلوگیری از رسوب کا تیونهای دو ظرفیتی از آنها استفاده می شود.
سولفات ها
سدیم دودسیل سولفات
سولفونات ها
آلکیل آریل سولفنات ها
 نفتالین
آلکیل نفتالین   
سورفکتانت های کاتیونی :
فرمول عمومی سورفکتات های کاتیونی:
ایتلن اکساید – پروپیلن اکساید (کوپولیمر )(EO / PO) :
سورفکتانت های پلیمری  
آلکوکسیلات آلکیل فنول فرمالدهید
غلظت بحرانی مایسلی شدن(CMC)
مایوز:حد انحلال ماده فعال سطحی مونومر
شنیودا:غلظت اشباع ماده فعال سطحی مونومر
عوامل موثربر CMC:
1-طول زنجیره آبگریز
۲-گروههای سر مولکول ماده فعال سطحی
۳-یون همراه
۴-مواد افزوده شده به سورفکتانتها مثل پلیمرهاوپلی الکترولیتهاو…
۵-دما
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.