پاورپوینت فتوسنتز در باکتریها

Rate this post
پاورپوینت فتوسنتز در باکتریها

پاورپوینت-فتوسنتز-در-باکتریها

توضیحات:
پاورپوینت فتوسنتز در باکتریها، در ۱۹ اسلاید.
آشنایی با انواع باکتری های فتوسنتز کننده در این تحقیق
فهرست مطالب:
تنوع فرآیندفتوسنتز
محل رنگدانه ها درباکتریهای فتوسنتزی
باکتری های بنفش
باکتری های سبز گوگردی و غیر گوگردی
هلیوباکتری ها و سیانوباکتریها
باکتری های کیمواتوتروف
بخشی از متن فایل:
باکتری هایی که می توانندانرژی مورد نیاز خود راازاکسیداسیومواد
معدنی تامین کنند راکیمواتوتروف یالیتوتروف می نامند.
تثبیت واحیای دی اکسیدکربن درلیتوتروف هاازطریق فرایندی مشابه
چرخه کلوین صورت می پذیرد.
درمقابل چگونگی ساخت ادنوزین تری فسفات دراین باکتری ها با جانداران فتوسنتزی متفاوت است.
دراین باکتری هاازطریق فسفوریلاسیون اکسیدی درجریان اکسیداسیونATP
موادمعدنی انرژی زاتولید می گردد.

کشف این باکتری ها نشان دادکه بدون دخالت نوروکلروفیل نیز می توان دی اکسید کربن رابه ترکیبات آلی احیا نمود.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.