پاورپوینت طرحواره درمانی

Rate this post
پاورپوینت طرحواره درمانی

پاورپوینت-طرحواره-درمانی

توضیحات:
پاورپوینت کارگاه آموزشی طرحواره درمانی در قالب ۲۳۰ اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش.
واژه طرحواره در روان شناسی و به طور گسترده تر در حوزه شناختی تاریخچه ای غنی و برجسته دارد. در حوزه رشد شناختی طرحواره را به صورت قالبی در نظر می گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. علاوه بر این ادراک از طریق طرح واره واسطه مندی می شود و پاسخهای افراد نیز توسط طرح واره جهت پیدا می کنند. طرحواره بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کننده یک واقعه است.
به عبارت دیگر طرحی کلی از عناصر برجسته ی یک واقعه را طرح واره می گویند. در روان شناسی احتمالا این واژه ببیشتر با کارهای پیاژه تداعی می شود، چرا که او در مراحل مختلف رشد شناختی به تفصیل در خصوص طرح واره ها بحث کرده است. مجموعه حاضر شامل ۲۳۰ اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش است که مطالب زیر را در خصوص طرحواره درمانی پوشش می دهد.
سرفصل ها:
مقدمه
تعریف طرحواره
ویژگی های طرحواره ها
ریشه های تحولی طرحواره ها
طرح های ناسازگار اولیه
عملکرد های طرحواره
درمان طرحواره ها
مراحل درمان
مزیت ها و محدودیت ها
ترکیب مکتب شناختی– رفتاری، گشتالت، روابط شی و روانکاوی
گسترش مکتب رفتاری- شناختی
طرحواره های ناسازگار اولیه
حوزه اول:بریدگی و طرد
حوزه‌ی دوم: خودگردانی و عملکرد مختل
حوزه سوم: محدودیت های مختل
حوزه چهارم: دیگر جهت مندی
حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری
ریشه های تحولی طرحواره ها
طرح واره های شرطی و غیرشرطی
ده ذهنیت طرحوارهای
عملکرد طرحواره ها
سبک‌های مقابله‌ای ناسازگار (شناختی، عاطفی، رفتاری)
درمـان
نمونه کارت آموزشی
راهبردهای تجربی
ترتیب تصاویر ذهنی
الگوشکنی رفتاری
رابطه درمانی
ویژگیهای درمانگر ایده آل
شباهت طرحواره درمانی با مکاتب دیگر
تفاوت طرحواره درمانی با مکاتب دیگر
ارتباط طرحواره با انتخاب همسر
منابع
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.