پاورپوینت طراحی سیگنال در ترافیک

Rate this post
پاورپوینت طراحی سیگنال در ترافیک

پاورپوینت-طراحی-سیگنال-در-ترافیک

توضیحات:
پاورپوینت طراحی سیگنال در ترافیک ، در ۴۶ اسلاید.
بخشی از متن فایل:
• برای تجزیه تحلیل برخوردها
– اصل اشترام زمان
• مزایا
– حرکت منظم ترافیک
– افزایش دهنده ظرفیت ترافیک
– طرح هندسی ساده
• معایب
– افزایش زمان توقف
– پیچیدگی طراحی سیگنال
 Cycle length C : طول سیکل زمان بر حسب ثانیه می باشد که از کامل کردن یک دور به دست می آید. زمان شروع سبز تا شروع مجدد سبز یک چراغ ، این زمان برای چراغ راهنمائی ثابت تغییر نکرده ولی درچراغهای راهنمائی متغیر ثابت نیست.

در این فایل اقدام به معرفی و بررسی اهمیت طراحی سیگنال در مهندسی ترافیک پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
۱-مقدمه
۲-معرفی
۳-مراحل طراحی سیگنال
۱-۳-طراحی فاز
۲-۳-Interval Design
3-3-زمان سیکل
۴-۳-جداسازی سبز
۵-۳-عابرین
۶-۳-ارزیابی
۴-منابع

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.