پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت مالی ترجمه دکتر عبده تبریزی

Rate this post
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت مالی ترجمه دکتر عبده تبریزی

پاورپوینت-خلاصه-کتاب-مدیریت-مالی-ترجمه-دکتر-عبده-تبریزی

دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب مدیریت مالی ترجمه  دکتر عبده تبریزی،
در قالب ppt و در ۶۳ اسلاید، قابل ویرایش.
بخشی از متن پاورپوینت:
ا ثرات تورم بر مدیریت ما لی
۱- نرخ بهره .
۲- ا فزایش تقا ضا برای سرمایه .
۳-کند یا متو قف شدن فعا لیت های سر مایه گذاری .
۴- کا هش قیمت اوراق مشارکت بلند مدت.
۵- مشکلات بر نامه ریزی .
۶- مشکلا ت حسا بداری .                                        
اهداف شرکت ها
۱- سود آ وری .
۲- نرخ با زده  سرمایه گذاری .
۳- ریسک (میزان به خطر افتادن سرمایه) .
۴- مسئو لیت اجتماعی .
۵-به حد اکثر (حد مطلو ب)رساندن ثروت سها مداران
فصل د وم – تجزیه وتحلیل       صورتهای مالی
تجزیه وتحلیل  صورتهای مالی یعنی شکافتن صورت های مالی چون بامطا لعه صورت های مالی نمیتوان به حقایق حاکم بر شرکت پی برد بنا براین هدف ازتجزیه وتحلیل صورت های مالی عبارت است از:
۱-تشخیص نقاط ضعف شرکت
۲-دستیابی به نقاط قوت شرکت
۳- ایجاد بانک اطلاعاتی جهت برنامه ریزی وتصمیمات آینده

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.