پاورپوینت توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

Rate this post
پاورپوینت توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

پاورپوینت-توصیف-و-پردازش-و-تجزیه-و-تحلیل-داده-ها

 دانلود پاورپوینت با موضوع توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها،
در قالب ppt و در ۳۶ اسلاید، قابل ویرایش.
بخشی از متن پاورپوینت:
شاخص های مرکزی و پراکندگی
 نکته : هر نوع روش انتخابی برای پردازش اطلاعات باید دو شرط زیر را دارا باشد:
۱- صحت انتقال اطلاعات         
2- سرعت انتقال اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
خاص دو متغیر کمی
نمودار جعبه ای
روشهای پردازش اطلاعات
شاخص های آماری:
۱- شاخص های تمایل مرکزی (میانگین ، میانه ، نما)
۲- شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات ، واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات)
ارائه شاخص ها
واریانس
واریانس
شاخصی است که نشان دهنده تفاوتها و پراکندگی نمره هاست و تغییرپذیری نمره
ها را نشان می دهد ، یعنی اینکه نمره ها تا چه اندازه ناهمگونند و تا چه حد
با یکدیگر تفاوت دارند.
هر چه واریانس کمتر باشد ، تجانس و هماهنگی و همگونی بیشتر است و بالعکس.
روش های تحلیل
 طلاعات
آمار تحلیلی
آنالیز اختلاف
تست وجود ارتباط
شدت ارتباط
آنالیز اختلاف
انتخاب آزمون معنی دار بودن جهت تعیین اختلاف بین گروه ها
آزمون t یک نمونه‌ای‌
این
آزمون به این سؤال پاسخ می‌دهد که میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار
واقعی تفاوت معناداری دارد یا خیر. این آزمون ساده ترین آزمون t می‌باشد.
آزمون t دو گروه مستقل
این نوع آزمون را آزمون غیر وابسته نیز می‌خوانند. در
 این نوع آزمون تفاوت بین میانگینهای دو جامعه آماری
 مستقل، مورد آزمون قرار می‌گیرد.
آزمون من – ویتنی Mann – Whitney Test
برای مقایسه میانگین‌های دو جامعه مستقل زمانی که
 داده‌ها به صورت رتبه‌ای یا ترتیبی باشند
یا داده ای کمی از توزیع نرمال برخوردار نباشند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثال:
فرض کنید دو گروه ۳۰ نفره از فراگیران با دو روش متفاوت آموزش دیده و
نتیجه ارزیابی آنها از دوره‌های فوق در قالب امتیازات ۱ تا ۵ گردآوری شده
است.
آزمون t زوجی
به این آزمون، t همبسته یا وابسته نیز می‌گویند. برای
 تشخیص تفاوت میانگین دو گروه وابسته، ازاین آزمون
 استفاده می‌شود.
مثال:
دوبار اندازه گیری فشار خون افراد قبل و بعد از تجویز دارو و مقایسه آنها با هم
آزمون ویلکاکسون
در بسیاری از پژوهشهائی که نمونه‌ها به صورت جفت شده و همبسته(دو گروه مستقل) هستند.
داده‌ها به صورت رتبه‌ای یا ترتیبی باشند
داده ای کمی از توزیع نرمال برخوردار نباشند
مثال: نظر تعدادی از مشتریان در رابطه با دو نوع کالای مشابه اما با مارک‌های متفاوت از نظر کیفیت محصول سؤال شده است.
تحلیل واریانس یک طرفه  Way- One
روش آماری که طی آن تاثیر یک متغیر مستقل روی متغیر وابسته بررسی می‌شود، تحلیل واریانس یک طرفه گفته می‌شود.
آزمون کروسکال – والیس Kruskal – Wallis Test
این
آزمون در واقع معادل تحلیل واریانس یکطرفه می‌باشد، اما برخلاف آن نیازی
به مفروضات آن نظیر اینکه نمونه‌ها از یک جامعۀ نرمال بدست‌آمده باشند و یا
اینکه انحراف معیار یکسانی داشته باشند وجود ندارد. آزمون کروسکال والیس
زمانی استفاده می‌‌شود که تعداد نمونه‌ها بیش از دو گروه باشد.
مثال: از
۹۰ نفر دانشجو در سه رشته مختلف درخواست شد تا کیفیت برنامه‌های آموزشی
دانشکده را ارزیابی کنند. امتیازات ارائه شده توسط افراد فوق از ۱ (بسیار
ضعیف) تا ۵ (بسیار قوی) در نوسان بوده است.
Ho: بین نظرات دانشجویان رشته‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
این
آزمون اگرچه وجود تفاوت بین نظرات گروه‌های مختلف را نشان می‌دهد اما مشخص
نمی‌کند که این تفاوت در بین کدام یک از گروه‌ها وجود دارد.
آنالیز با اندازه های تکراریRepeated Mesur
 این آزمون تعمیم یافته تی زوجی می باشد.
وقتی یک متغیر کمی را بیش از دو بار اندازه گیری شود.
مثال:
چهار بار  اندازه گیری فشار خون افراد قبل و ۶و ۱۲و ۲۴ ساعت و  ازبعد از تجویز دارو و مقایسه آنها با هم
آزمون فریدمن
آزمون
فریدمن یکی از آزمونهای غیرپارامتری است این آزمون در واقع معادل آزمون F
در روشهای پارامتری می‌باشد اما در اینجا برخلاف آزمون F، فرض توزیع نرمال و
برابر بودن واریانس ضرورتی ندارد.
این روش برای مقایسه سه گروه یا بیشتر از سه گروه وابسته بکار می‌رود.
مثال:
نظرات ۳۰ نفر از فراگیران را درخصوص سه روش مختلف تدریس جویا شده‌ایم و
پاسخ‌ها نیز از ۱ (بسیار نامناسب) تا ۵ (بسیار مناسب) امتیازبندی شده‌اند.
آزمون کای دو
 متداول
ترین روش برای مقایسه نسبت در Kجامعه آزمون کای دو می باشد.از این آزمون
برای بررسی استقلال بین دو متغیر که هر دو کیفی می در کل موارد استفاده از
شامل :
آزمون کوکران: تعمیم یافته مک نمار در بیش از دو گروه وابسته
یکی
از روشهای ناپارامتری و درواقع تعمیم‌یافته آزمون مک نمار است با این
تفاوت که این روش برای مواردی که تعداد گروهها یا تکرار سه یا بیشتر از سه
باشد بکار می‌رود: داده‌های این آزمون به صورت اسمی می‌باشد و وجود تفاوت
بین نظرات افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مثال: نظرات افراد نسبت به یک موضوع در زمانهای مختلف پرسیده می‌شود
– قبل از برگزاری یک دورۀ آموزشی        (موافقت – مخالفت)
– بعد از برگزاری دوره            (موافقت – مخالفت)
– بعد از اجرای عملی محتویات دوره        (موافقت – مخالفت)

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.