پاورپوینت انواع استراتژی و استراتژی در عمل

Rate this post
پاورپوینت انواع استراتژی و استراتژی در عمل

پاورپوینت-انواع-استراتژی-و-استراتژی-در-عمل

این پاورپوینت در مورد انواع استراتژی و استراتژی در عمل در ۹۲ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل:  انواع استراتژی و استراتژی در عمل،استراتژی در عمل،تعاریف استراتژی،استراتژیهای یکپارچه‌ساز،استراتژی تنوع‌گرایی همگون ،انواع استراتژی،استراتژی تنوع‌گرایی افقی ،استراتژیهای تدافعی،استراتژی مشارکت،استراتژی کاهش،استراتژی واگذاری،فرآیند مدیریت استراتژیک،الگوی جامع مدیریت استراتژیک ، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

بیش از ۹۰ درصد از استراتژی ها با شکست مواجه می شوند و از دستیابی به اهداف اساسی خود باز می مانند (۱). در بسیاری از موارد علت این امر ضعیف بودن استراتژی و ایده های نهفته در آن نیست. استراتژی های ارزشمند بی شماری در مرحله پیاده سازی با مشکل و شکست روبــــــرو می شوند. اصولاً چالشهای اساسی مدیریت استراتژیک بیش از مرحله تدوین در اجرای استراتژی ها نهفته است. اجرای استراتژی مرحله تبدیل حرف به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمندترین قابلیتهای سازمانی به شمار می آید. در فقدان چنین مهارتی، فرآیندهای متنوع و جذاب برنامه ریزی استراتژیک در حد یک بازی فکری تنزل خواهد یافت، چرا که استراتژی بدون پیاده شدن قادر به تغییر وضع سازمان نیست.

برای توضیح چرایی شکست استـــراتژی ها، مطالعات زیادی انجام گرفته و علل متعددی نیز برای آن ذکر شده است. از دیدگاه سیستمی یک دلیل اصلی برای این مسئله شکاف بین لایه استراتژیک و لایه عملیاتی در سازمانهاست (۲). در اثر این شکاف اقدامات عملی و تصمیم گیریهای روزمره از جهت گیری استراتژیک سازمان منفک شده و در مسیر متفاوتی (و بعضاً متضادی) جریان می یابد (نمودار ۱).

مقاله چگونه استراتژی را در عمل پیاده کنیم

 

استـــراتژی توان خود را از هماهنگی و هم افزایی فعـــــالیتها و منابع در راستای چشم انداز می ستاند و استقلال لایه عملیاتی از لایه استراتژی نه تنها مانع پیاده سازی استراتژی می گردد، بلکه فعالیتها و برنامه های سازمان را نیز از همسویی و هم افزایی محروم می کند.

جای تعجب است که باوجود این، تلاشهای فکری و علمی تا امروز، بیشتر به ارائه متدولوژی ها و ابزار تدوین استراتژی متوجه بوده است تا پیاده سازی آن. در کتابهای آکادمیک مدیریت استراتژیک در فصلهای مربوط به پیاده سازی استـراتژی عموماً به توصیه هایی در این خصوص بسنده شده است (برای مثال به کتابهای مدیریت استراتژیک FRED DAVID، PEARCE ROBINSON وTHOMPSON رجوع شود). از سوی دیگر، هیچیک از الگوهای معدودی که برای این زمینه توصیه می شود، پوشش کاملی برروی موضوعهای مرتبط با پیاده سازی استراتژی ارائه نمی کنند.

رشته آکادمیک دیگری که در این زمینه کمک کننده به شمار می آید راهبری(LEADERSHIP) سازمانی است که هر چند اصول والگوهای آن در پیاده سازی استراتژی مفید و موثر تلقی می شود ولیکن هیچکدام به تنهایی قادر به پاسخگویی کامل به مسائل ظریف حرکتهای استراتژیک نیستند. این شرایط برای سیاستهای سازمانی و تبدیل آن به عمل نیز صادق اس

  استراتژی عبارت است از: هنر خلق جایگاه برتر برای یک شرکت. (مارکیدز)

  استراتژی امری است  مربوط به جایگاه سازمان در میدان‌های رقابتی (گروه مشاورین بوستون)

استراتژی یک برنامه نیست، بلکه یک طرز نگرش است که اساس آن را تشخیص فرصت‌های اساسی و دستیابی به منافع نهفته در این فرصت‌ها تشکیل می‌دهد. (گری هامل)

nاستراتژی تعیین کننده مسیر حرکت آتی سازمان ها است و مشخص می کند چه محصولی در کدام بازار ها عرضه شود و چگونه ؟

nبه عبارت دیگر استراتژی تعیین می کند که:

n1- چه؟( اهدافی باید محقق شود؟)

n2- کجا؟(روی کدام صنایع و بازار- محصول ها باید تمرکز کرد؟)

n3- چگونه؟(مزیت های رقابتی مورد نیاز ،نحوه تخصیص منابع،…)

üبیش از ۹۰ درصد از استراتژی ها باشکست مواجه می شوند و ازدستیابی به اهداف اساسی خود بازمی مانند

üبیش از 70 درصد علت شکست استراتژی ها در مرحله پیاده سازی آنها نهفته است.

üدو دلیل عمده برای این مشکل اساسی وجود دارد:

۱.اول اینکه سازمانهامعمولاً با قابلیتهای مدیریتی اداره می شوند . حال آنکه پیاده سازی استراتژی بیش از آنکه نیازمند مدیریت باشد نیازمندراهبری است.

۲.دلیل دوم این امرشکافی است که بین لایه استراتژیک (راهبری) و لایه عملیاتی (مدیریتی) سازمانهاوجود دارد .

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.