پاورپوینت استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد

Rate this post
پاورپوینت استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد

پاورپوینت-استراتژی-در-عمل-با-رویکرد-ارزیابی-متوازن-عملکرد

این پاورپوینت در مورد استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد در ۴۲ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد،رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد،سیستم مدیریت عملکرد  PMS،سازمان با اهداف ، فرآیندها وCSF  ها،روشهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن،اهداف نظام ارزیابی عملکرداصول  و مراحل مدیریت استراتژیک،مدیریت استراتژیک،تعریف استراتژی،رویکرد استراتـژی،مدیریت تصمیمات استراتژیک،ادبیات استراتـژی،مدیریت سازمان، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود دست یابد  .  

1- مدیریت فعالیتها و فرآیندهای اصلی ، مدیریت و پشتیبانی

۲- درک و پاسخ مناسب به تاثیرات محیطی مانند : نیازهای مشتریان تغییرات در اقتصاد ، اجتماع ، سیاست ، فرهنگ و …

۳- لزوم توجه به نیاز و انتظارات متعدد طرف های ذینفع سازمان

۴- لزوم دیدگاه برنامه ریزی و آینده نگری در سازمان

۵- انعطاف پذیری به هنگام بروز تغییرات عمده

Ùوضعیت آینده ای که سازمان نیل به آن را آرزو دارد .

Ùتصویری ایده آل از آنچه که ما می خواهیم و می توانیم به آن برسیم .

Ùتخیل و الهام از اجزای بسیار مهم یک آرمانند .

Ùیک آرمان را می توان هدف نهایی و غایی یک سازمان دانست .

Ùهدفی که حدود ۱۰ سال وقت برای تحقق آن مورد نیاز است .

Ùیک آرمان باید عبارتی کوتاه، مختصر و مفید باشد .

Ùآرمان سازمان باید به سادگی بیان شده و جذاب، دلچسب و گویا باشد .

چشم انداز عبارتست از دیدگاه ها و نتایجی که مدیران سازمان برای آینده درازمدت سازمان مدنظر دارند و قصد دارند که به آن برسند.

چشم انداز استراتژیک بیانگر آمال و آرزوهای مدیریت سازمان برای آینده است.

چشم انداز یعنی آنچه که می خواهیم باشیم.

v اطمینان از صحت استراتژی و تداوم حرکت آن و بازخورد تحقق اهداف

v شناسایی مشکلات سازمان و زمینه سازی رفع آنها

v فراهم شدن اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

vفراهم شدن رشد و توسعه و بهبود فرایندها

v نظام مند شدن تشویق ها و تنبیه ها

v برقراری ارتباط منطقی بین تفکر مدیران و رفتار کارکنان

v تحت کنترل قرارگیری دارایی های مشهود و نامشهود

v برقراری توازن در ارزیابی ها

v بهبود فرایند برنامه ریزی و تخصیص منابع و تصمیمگیری

۱- مدیریت موفق عملکرد دیگر یک گزینه اختیاری نیست .

۲- مدیریت عملکرد یعنی پذیرفتن و استقبال کردن از تغییر نه فاصله گرفتن از آن .

۳- فرآیندی مستمر و مداوم است نه پروژه ای که یکبار اجرا می گردد .

۴- فعالیتی است بر محور کارکنان .

۵- به اتفاق کارکنان انجام می شود نه درباره کارکنان .

۶- نیروی محرکه آن فاصله موقعیت کنونی و موقعیت مطلوب است .

۷- معیارهای مدیریت موفق عملکرد معتبر و قابل درک است .

۸- این معیارها از کارایی و اثربخشی و انطباق پذیری گفت و گو می کند .

۹- از فنونی استفاده کند که موثر است و به شایستگی آنها را به کار می برد .

۱۰ – داوری نهایی عملکرد بامشتری است واوست که باید راضی و خشنود باشد.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.