پاورپوینت اثربخشی و مکانیسم انواع آنتی بیوتیک ها

Rate this post
پاورپوینت اثربخشی و مکانیسم انواع آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت-اثربخشی-و-مکانیسم-انواع-آنتی-بیوتیک-ها

توضیحات:
پاورپوینت اثربخشی و مکانیسم  انواع آنتی بیوتیک ها، در ۱۱۵ اسلاید.
نحوه اثربخشی آنتی بیوتیک ها بر دیواره سلولی و آشنایی با عملکرد انواع آنتی بیتویک ها
باکتریوفاژ چیست؟باکتریوفاژها انگلهای اجباری داخل سلولی اند که در داخل
باکتری با استفاده از قسمتی یا همه سیستم بیوسنتزی باکتری تکثیر پیدا
میکند. (ویروس های حمله کننده به باکتری ها)
در این تحقیق با مطالب زیر آشنا می شوید:
داروهایی که سنتز دیواره سلولی را مهار می کنند
مکانیسم مقاومت به آنتی بیوتیکها
مهار سنتز دیواره سلولی
اشکال مختلف در کاربردهای بالینی
طبقه بندی سفالوسپورین ها
آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره سیتوپلاسمی
مکانیسم مقاومت به تتراسیکلین
مهارکننده های سنتز تترائیدروفولات
طبقه بندی موتاسیونها
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.