پاورپوینتاستراتژی بازاریابی درگردشگری ورزش با رویکرد مدیریت ذائقه تماشاگران

Rate this post
پاورپوینت”استراتژی بازاریابی درگردشگری ورزش با رویکرد مدیریت ذائقه تماشاگران “

پاورپوینت"استراتژی-بازاریابی-درگردشگری-ورزش-با-رویکرد-مدیریت-ذائقه-تماشاگران-"تعریف گردشگری ورزشی
| sport tourism گردشگری ورزشی | sport tourism ، یکی از زیرمجموعه های گردشگری و صنعت توریسم است که شامل سفر کردن به مناطق مختلف جهان به منظور شرکت کردن در یک رویداد و مسابقه ورزشی و یا تماشای فعالیت ورزشی است. البته ، ممکن است که بسیاری از افراد نام این نوع از گردشگری را نشنیده باشند و همچنان برای دیدن یا شرکت در رقابت های ورزشی به کشورهای برگزار کننده رقابت ها سفر کنند. برگزاری هر کدام از مسابقات و رویدادهای ورزشی، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری و میزبانی و به تبع آن، رشد اقتصادی به وجود می آورد. به همین دلیل، گردشگری ورزشی ، صنعت رو به رشدی بوده و همه کشورها تلاش می کنند تا پیش زمینه های این صنعت سود آور را در کشورشان فراهم کنند.
۱-تعریف گردشگری ورزشی
۲-ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ در ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورزﺷﻲ
۳-اهمیت توجه به توریسم ورزشی
۴-تجارت ورزش و صنعت گردشگری درایران وجهان
۵-ماهیت و توسعه گردشگری ورزشی
۶-توریست‌های ورزشی چه کسانی هستند
۷-تاثیرات اقتصادی گردشگری ورزشی
۸-مزیت های اقتصادی رویدادهای ورزشی
۹-نقش گردشگری ورزشی درکارآفرینی اجتماعی
۱۰-مصرف کنندگان رویداد ورزشی آنلاین: نگرش، کیفیت رضایت
۱۱-گردشگری جغرافیایی برای افراد دارای معلولیت در کشورپرتقال: فرصت ها و چالش ها
۱۲-گردشگری ورزشی و کمک به زندگی معلولان
۱۳-آگاهی از انتظارات مشتریان ورزشی ومدیریت ذائقه آنان
۱۴-نقش کیفیت خدمات گردشگری دررضایتمندی گردشگران ورزشی
۱۵-اهمیت تماشاگران برای سازمان های ورزشی
۱۶-درک عمیق خواسته های مشتریان
۱۷-جهانی شدن ورزش
۱۸-ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
۱۹-مشتریان آکادمی المپیک چه کسانی هستند.
۲۰-نقش رسانه های ورزشی درشکل گیری هویت تیمی و رابطه آن با وفاداری درهواداران فوتبال
۲۱-نکات پژوهشی از مقاله:بررسی انگیزه های حضورتماشاگرانونقش آن بروفاداری به مقصددر توردوچرخه سواری بین المللی آذربایجان
۲۲-استقبال شهروندان از مسابقات ورزشی
۲۳-ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن مسابقات ورزشی
۲۴-اهمیت گردشگری ورزشی
۲۵-اهمیت بازاریابی برای گردشگری ورزشی
۲۶-انواع گردشگری ورزشی
……
۳۸-پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع
…….
۴۴-فرآیند بازاریابی
۴۵- متغیرهای پژوهش
۴۶- مدل مفهومی پژوهش
…….
۷۳-پیشنهادات پژوهش (ادامه)
۷۶-چالش های توریسم ورزشی ایران
۷۷- فرصت های توسعه توریسم ورزشی ایران
۷۸-رویکردمدیریتِ مطلوبِ عملیاتی و استراتژیکِ توریسم ورزشی
۷۹- پیشنهاد ها و راهبردها در راستای موفقیت گردشگری ورزشی-ادامه

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.