پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی گجراتی و ابریشمی فصل ۱۷ مدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی

Rate this post
پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی گجراتی و ابریشمی فصل ۱۷ مدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی

پاورپوینت-مبانی-اقتصاد-سنجی-گجراتی-و-ابریشمی-فصل-17-مدلهای خودرگرسیونی و-با-وقفه-توزیعی

فصل هفدهم: مدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی

مقدمه

نقش زمان یا وقفه در اقتصاد

علل وجود وقفه

تخمین مدلهای با وقفه توزیعی

روش کویک در رابطه با مدلهای با وقفه توزیعی

مدل با بی‎نهایت وقفه توزیعی

ویژگی‎های تبدیل کویک

شواهدی در تایید مدل کویک

مدل انتظارات تطبیقی (AE)

مدل تعدیل جزیی یا تعدیل موجودی سرمایه

فرضیه تعدیل جزیی

تلفیق مدل انتظارات تطبیقی و تعدیل جزیی

تخمین مدلهای خودرگرسیونی

دو اشکال مدلهای خود رگرسیونی

روش متغیرهای ابزاری: (IV)

راه حل لیویاتان

اشکال لیویاتان

کشف خود همبستگی در مدلهای خود رگرسیونی
آزمون h دوربین

الگوی وقفه‎ای چند جمله‎ای آلمون

مزایای روش آلمون

علیت درعلم اقتصاد: آزمون گرنجر

خلاصه

فرضیه انتظارات تطبیقی

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.