پاورپوینت خلاصه کتاب خلع سلاح همسر انتقادگر از میشل اسکین – پاورپوینت نقش طرحواره در ازدواج

Rate this post
پاورپوینت خلاصه کتاب خلع سلاح همسر انتقادگر از میشل اسکین – پاورپوینت نقش طرحواره در ازدواج

پاورپوینت-خلاصه-کتاب-خلع-سلاح-همسر-انتقادگر-از-میشل-اسکین--پاورپوینت-نقش-طرحواره-در-ازدواج

خلع‌سلاح همسر انتقادگر

پیشگفتار مترجمان

همسـر انتقادگر با استناد بـه باورهایی کـه در ذهنش نقـش بسـته اسـت، دسـت بـه انتقادگری می زند.

برخی از این باورها عبارتند از

انتقاد از همسرم حق من است

آیا فقط همین باورها باعث می شوند فرد دست به انتقاد بزند؟

در واقع در تلاش است تا احساس بی ارزشی ، ناتوانی و طردشدگی اش را پنهـان سـازد یـا بـرعکس می خواهد ارزشمندی ، توانمندی و محبوبیت خود را ثابت کند.

 

به نظر مـی رسـد در ذهن همسر انتقادگر باورهای دیگری نیز نقش بسته است کـه از وجـود آن هـا چندان خبر ندارد

انتقاد نکردم ، بلکه نظر دادم

رفتار اشتباه بدون انتقاد اصلاح نمی شود

انتقاد نکردم ، شیوه درست انجام کار را بازگو کردم

اگر انتقاد نکنم ، پس چطوری رفتار همسرم اصلاح شود

 

همسـران انتقـادگر در شرایط تحولی خاصی بزرگ شده اند. و رفتار آنان ریشه در کودکی و والدین آنها دارد. ویژگـی هـای والدین ، نحوه تعامل والدین، چگونگی برخورد والدین با اشتباهات فرزنـدان و اشتباهات سایر مردم است .

 

 

همسر انتقادگر به دنبال سلطه گری است و آن را می‌توان از انتقادهای بـه ظـاهر سـازنده ، اما نـامؤثر و ناکارآمد احساس کرد.

 

 

رفتار اشتباه همسر باعث می شود معیارها یا استانداردهای همسر انتقـادگر نقض شوند. به دنبال نقض شدن این معیارها، همسر انتقادگر دچار حالـت جسمی و هیجانی ناخوشایند می شـود. بـه دنبـال ایـن حالـت جسـمی و هیجانی ناخوشایند، همسر انتقادگر شروع به عیبجویی ، ملامت و سرزنش می کند.

 

 

واکنش در برابر انتقاد

۱-   انتقام‌گیری و بدگویی از همسر (به نزدیکان یا حتا درمانگر)

 

4- سکوت و تحمل شرایط ناخوشایند

به تدریج احساس بی‌ارزشی، بی‌کفایتی و طردشدگی می‌کنند که باعث می‌شود به واکنش‌های خاصی رو بیاورند.

حالات همسرانی که مورد انتقاد هستند:

۶- پذیرش انتقادهای همسر

۵-  متابعت از همسر

۲-   تعارض گریزی و صلح‌جویی بیمارگونه

۳-   انتقاد گری متقابل

 

مقصرپنداری والدین، همسر و دیگران و جامعه باعث تداوم مشکلات ارتباطی می‌شود و از این نظر برخی از روان‌شناسان این عوامل را تفکیک کرده‌اند:

۱- عوامل زمینه‌ساز: همان شرایط تحولی خاصی است که در خانواده‌های اصلیمان تجربه کرده‌ایم.

۲- عوامل واسطه‌ای: همان طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه‌ای هستند.

۳- عوامل برانگیزان: در همسر انتقادگر خطاها، نقص‌ها و عیب‌های همسر آسیب‌پذیر و در همسر آسیب‌پذیر طعنه‌ها، کنایه‌ها، تمسخرها و عیب‌جویی‌های همسر انتقادگر است.

۴- عوامل تداوم بخش: مجموعه عواملی است که باعث تداوم چرخه انتقادگری در زوجین می‌شود.

 

فصل اول: درک همسر انتقادگر

اولین گام برای خلع سلاح کردن همسر انتقادگر این است که از شیوه تفکر او با طرح‌واره‌ها شناخت بیشتری داشته باشیم. طرح‌واره‌ها باورهای مرکزی هستند که رگ و ریشه آنها به دوران کودکی باز می‌گردد و در سرتاسر زندگی بر اعمال، احساس‌ها و تصمیم‌ها اثر نافذی بر جای می‌گذارند. این باورهای مرکزی تعیین‌کننده هویت ما، شیوه تعامل با دیگران و نگرش ما به خود، دیگران و جهان هستند.

 

 

نیازهای هیجانی اساسی در دوران کودکی

امنیت بنیادین

نیاز به ارتباط سالم

خودمختاری

عزت نفس

خود ابزارگری

پذیرش محدودیت‌های واقع‌بینانه

 

نقش طرحواره در ازدواج

پنج طرحواره شایع در همسران انتقادگر

 

 

 

نمونه بارز رفتار بی‌اعتمادی/بدرفتاری

 

 

فصل دوم: شناسایی طرح‌واره‌های همسرتان

همسر انتقادگر تجارب اولیه‌ای را پشت سر گذاشته است که در شکل‌گیری نگرش، رفتار و چگونگی تعامل او با دیگران نقش بسزایی داشته است. برای این منظور باید تاریخچه دوران کودکی همسرتان را بنویسید و برگه‌های مربوط به اطلاعات دوران کودکی او را تکمیل کنید.همچنین تا می‌توانید اصطلاحات و کلمات مختلفی برای توصیف همسرتان و سایر اعضای خانواده او بنویسید و در آخر برگه‌ها را ارزیابی کنید. 

 

اگر با توجه به اطلاعات به دست آمده از فصل اول، طرحواره همسرتان را می‌شناسید، می‌توانید فقط برگه‌های مربوط به آن طرح‌واره را تکمیل کنید. ولی اگر حدس می‌زنید که بیش از طرح‌واره وجود دارد، برگه‌های مربوط به هر پنج طرح‌واره همسر انتقادگر را تکمیل کنید. این طرح‌واره‌ها از پرسشنامه یانگ اقتباس شده‌اند و ابعاد متفاوتی دارند.

فصل سوم: چرا در مقابل انتقاد حساس هستید؟

وجود پنج طرح‌واره باعث می‌شود که شما همسری انتقادگر انتخاب کنید و نسبت به گفتار و رفتار همسر انتقادگرتان حساس باشید. چهار تا از این پنج طرح‌واره همان‌هایی هستند که همسران انتقادگر نیز دارند. باید توجه داشت که این شباهت شما را دچار سردگمی نکند. رفتارهای مقابله‌ای متفاوت هستند. یک طرح‌واره یکسان می‌تواند به رفتارهای متفاوتی منجر شود. همچنین طرح‌واره‌ها از رفتارهای ناشی از طرح‌واره کاملاً متمایزند. رفتار مقابله‌ای ویژه مسر انتقادگر، جبران افرراطی است و همین رفتار مقابله‌ای او را انتقادگر ساخته و رفتار مقابله‌ای همسر آسیب‌پذیر تسلیم است که همین رفتار مقابله‌ای او را نسبت به انتقاد حساس کرده است.

طرح‌واره همسر آسیب‌پذیر: اطاعت

هیجان‌های اصلی: ترس، اضطراب و افسردگی

الگوهای رفتاری: مراقبت از دیگران را به خودش ترجیح می‌دهد و به همسرش اجازه می‌دهد کنترلش کند.

باور: نیازها و خواسته‌های دیگرران نسبت به نیازها و خواسته‌های خودش اولویت دارد. خودش در مقایسه با دیگران اهمیت کمتری دارد. توجه به نیازها و تملایلات خود و ارضای آنهابرایش چندان خوشایند نیست.

انتخاب همسر: جذب افرادی می‌شود که سلطه‌جو و کنترل‌گرند و مدام از او شکایت می‌کنند.

همسر آسیب‌پذیر
طرحواره نقص/شرم

هیجان اصلی: شرم و ترس

الگوهای رفتاری: اعتماد به نفس ضعیف و مقایسه خود با دیگران

باور: معتقد است که آدمی بد، پر عیب و نقص، ناخواستنی و پست و بی‌ارزش است.

انتخاب همسر: انتخاب همسر انتقادگر

 

هیجان اصلی:

ترس و اضطراب

الگوهای رفتاری:

محتاط، شکاک و بدبین

باور:

به دیگران نمی‌توان اعتماد کرد.

انتخاب همسر:

انتخاب افرادی که پیش‌بینی پذیر نیستند و لیاقت او را ندارند.

 

 

رهاشدگی

هیجان اصلی:

اضطراب، غمگینی، افسردگی و خشم

الگوهای رفتاری:

رفتارهای چسبنده به همسر

انتخاب همسر:

انتخاب همسرانی که در دسترس نیستند و رفتارهای پیش‌بینی‌پذیری ندارند.

فصل چهارم: شناسایی طرح‌واره‌هایتان

برای این کار قرار است بر تجارب دوران کودکی و نوجوانی خودتان تمرکز کنید که به دلیل بار هیجانی تجارت اولیه ممکن است فرایندی چالش‌برانگیز باشد. این آخرین مرحله فرایدن ارزیابی است. در این مرحله در یک جمع‌بندی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه خود و همسرتان را شناسایی کردید. امکان دارد دو نفر با تجارب مشابه در دوران کودکی و نگرش‌های یکسان، در نتایج طرح‌واره هیچ شباهتی به هم نداشته باشند.

 

فصل پنجم: تله‌های زندگی

طرحواره‌ها هویت ماه هستند. وقتی طرح‌واره‌ها فعال می‌شوند، درد هیجانی به همراه دارند که برای کاهش این درد به راهبردهای مقابله‌ای متوسل می‌شویم. این راهبردهای رفتاری، تلاش‌هایی هستند که از دوران کودکی برای درک، کنترل و اجتناب از احساسات، افکار و وقایع دردناک انجام می‌دهیم. افراد معمولاً در پاسخ به هیجان‌های شدید ناشی از تجارب برانگیزاننده طرح‌واره،‌سه نوع رفتار مقابله‌ای خودآسیب‌رسان به کار می‌گیرند. البته این پاسخ‌ها در کاهش درد هیجانی ناشی از طرح‌واره چندان موثر نیستند. در نهایت هدف این است که پاسخ مقابله‌ای طرح‌واره خود را شناسایی و ناکارآمدی آنها را بررسی کنید.

 

سه سبک اصلی رفتارهای مقابله‌ای

جفری یانگ به سه سبک مقابله‌ای ناکارآمد اشاره می‌کند:

تسلیم

اجتناب

جبران افراطی

 

طرح‌واره‌هایمان به سه الگوی رفتاری خود آسیب‌رسان منجر می‌شوند که برای مقابله با طرحواره‌ها به آنها متوسل می‌شویم. اغلب افراد بیشتر از یک رفتار مقابله‌ای استفاده می‌کنند.

ولی معمولاً‌ برای مقابله با افراد و موقعیت‌های مختلف، به طور ناهشیار به دو سبک مقابله‌ای دیگر نیز متوسل می‌شوند.

 

 

فردی که درد هیجانی ناشی از یک طرح‌واره را تجربه می‌کند با سبک مقابله‌ای تسلیم در برابر طرحواره، آن را می‌پذیرد. مانند فردی که با والدینی بزرگ شده که تمام تصمیم‌های زندگی او را می‌گیرند. این فرد احساس می‌کند که نظراتش اهمیتی ندارد و نیازهای دیگران مهمتر از نیازهای خود اوست. این فرد با انتخاب همسری که از وی انتظار اطاعت دارد، تسلیم طرح‌واره اطاعت خود شده است. در نهایت با ادامه این روند رهایی از زندان طرحواره تسلیم برای فرق مقدور نخواهد بود.

رفتارهای تسلیمی

 

رفتارهای اجتنابی

این سبک نوعی تلاش ناهشیارانه است در انکار طرحواره. در نگاه اجمالی این نوع رفتار، سالم به نظر می‌رسد اما فرد با کناره‌گیری از جنبه‌های مهم زندگی، خود را از داشتن زندگی غنی و شاد محروم می‌سازد. به مانند این است که فردی برای اینکه در یک رابطه صمیمانه از برآورده نشدن نیازهایش رنج نکشد، وارد رابطه نشود.

اجتناب مثل یک محفظه شیشه‌ای است که شما را موقتاً آرام نگه می‌دارد اما…

اما در دراز مدت از تجارب ناب زندگی محروم می‌کند.

رفتارهای جبرانی

وقتی سبک مقابله‌ای فرد در پاسخ به طرحواره‌اش، جبران افراطی است، با رفتار و شیوه برخورد با دیگران به گونه‌ای برعکس طرحواره‌اش عمل می‌کند. در واقع با طرحواره‌اش سر جنگ دارد.

تمایل ذاتی به جنگیدن با آنچه خطر تلقی می‌شود، پاسخی طبیعی به شمار می‌رود. اما این شیوه برخورد با طرحواره ناسازگار اولیه، ناسالم و از نظر هیجانی مخرب است زیرا به دیگران آسیب می‌رساند. طرحواره نقض و شرم از مثال‌های بارز جبران افراطی است.

خلق و خو نقش مهمی در تعیین رفتارهای طرحواره فرد به عهده دارد. فردی که خلق و خوی پرخاشگر دارد، احتمالاً از راهبرد مقابله‌ای جبران افراطی استفاده می‌کند.

 

اگر نگاهی به چهار طرحواره مشترک خود و همسر انتقادگرتان بیندازید و سپس رفتارهای مقابله‌ای جبران افراطی و تسلیم را مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که چطور ممکن است دو فرد با طرح‌واره‌های یکسان، متفاوت به نظر برسند.

جذابیت طرح‌واره‌ای

طبق نظر یانگ هر یک از ما تیپ شخصیتی ویژه‌ای داریم که جذابیت یا کشش مغناطیسی قوی را بر می‌انگیزاند که نتیجه در فعال شدن یک طرحواره ناسازگار اولیه است و زمانی به شدت فعال می‌شود که در تعامل با فردی قرار می‌گیریم که برایمان آشنا به نظر می‌رسد. این آشنایی باعث می‌شود هشیارانه یا ناهشیارانه، بدانیم چگونه باید رفتار کنیم و احساس آرامشان بیشتر می‌شود. همچنین وقتی یک طرحواره اصلی فعال می‌شود، معمولاً برانگیختگی هیجانی شدیدی به دنبال دارد. 

 

اما دلیلش چیست که باعث می‌شود همسری را انتخاب کنیم که طرحواره‌هایمان را فعال می‌سازد؟

تمایل درونی‌ به کسب نتیجه‌ای متفاوت از تجارب دوران کودکی.

سایق روانشناختی

هماهنگی شناختی

برانگیختگی هیجانی

کشش به سمت فردی که شما را یاد خانواده اصلیتان می‌اندازد.

وقتی طرحواره‌ای فعال می‌شود، برانگیختگی هیجانی شدیدی را به وجود می‌آورد.

 

 

تداوم طرحواره

طرحواره‌ها در برابر تغییر بسیار مقاوم و انعطاف‌ناپذیر هستند. آگاهی مهم است. اگر نسبت به طرحواره آگاهی نداشته باشیم، تغییرشان غیرممکن است. طرحواره‌ها سرسخت و نیرومندند به طوری که افکار، احساسات و رفتار را کنترل می‌کنند. حتی باعث تحریف افکار می‌شود و به رفتارهای خودآسیب‌رسان منجر می‌شوند.

 

آگاهی از طرح‌واره‌ها از قدرت آن نمی‌کاهد. تنها راه کاشه قدرت طرحواره‌ها این است که الگوهای رفتاری خودآسیب‌رسان و ناسازگار را با رفتارهای سالم و سازگارانه جایگزین سازیم.

فصل ششم: راهبردهای مقابله‌ای جایگزین ۱

انتقاد و شکایت مولفه جدایی‌ناپذیر تمام روابط بین فردی است و روی رابطه شما و هسمرتان تأثیر گذار است. اما زمانی این تأثیر چشمگیر است که به تخریب رابطه منجر شود.

تهیه گزارش روزانه

تهیه دفتر گزارش روزانه از تمرینات راهبردهای مقابله‌ای جایگزینی به شمار می‌رود. برای اینکار علاوه بر تکمیل فرم‌ها و برگه‌های تمرینی،‌ گزارش روزانه نیز تهیه کنید.

دفتر گزارش روزانه کمک می‌کند که به خاطر آورید رابطه‌تان چگونه بوده و برای خلع سلاح همسرانتقادگر چه گام‌هایی باید بردارید. این روش دو نوع گزارش نویسی تفصیلی و خلاصه شده دارد که بسته به تمایل می‌توان از آنها استفاده کرد.

دور زدن انتقاد

توجه هشیارانه مولفه کلیدی دور زدن انتقاد به شمار می‌رود. باید با دقت به آنچه همسرتان می‌گوید، گوش فرا داده و برای نشان دادن واکنش اصلاً عجول نباشید. واکنش تلافی‌جویانه صرفاً به افزایش تعارض منجر می‌شود. بای حفظ خونسردی و آرامش، بهترین کار این است که درگیر بحث نشده و از همسرتان فاصله بگیرید. در واکنش به انتقاد همسرتان در دام عذرخواهی، توضیح اضافی،‌سرزنش و اتهام نیفتید.

 

در واکنش به همسرتان عجله نکنید و اجازه بدهید کمی زمان بگذرد. احساس‌های خود را بررسی کرده و چیزی نگوئید که بعد پشیمان شوید. قبل از هر چیز بخش‌هایی از انتقاد همسرتان را که درست است، بپذیرید. سپس با آرامش به سراغ بخش‌هایی بروید که با انتقاد مخالف هستید.

همچنین ماندن در زمان حال، فلشبک نزدن به گذشته و اجتناب از قضاوت خوب یا بد از نکات کلیدی دور زدن انتقاد است.

موانع موجود بر سر راه دور زدن انتقاد: خطاهای شناختی

خطاهای شناختی ضمن داشتن نقش مهم در تداوم طرحواره، به تعاملات منفی بین زوجین و قرار گرفتن در موضع دفاعی زوجین منجر می‌شود. وقتی موقعیتی یادآور تجارت گذشته است، طرحواره‌ای را فعال می‌کند که باعث به وجود آمدن فیلتری می‌گردد که موقعیت را تحریف می‌کند که باعث درک غلط و سوءتعبیر موقعیت می‌شود و در نهایت تحریف، موجب تأیید طرحواره به می‌گردد. نادیهد گرفته شدن اطلاعات مخالف طرحواره یا کم ارزش تلقی شدن آنها از دلایل تأیید طرحواره است.

 

یکی از راه‌های پایان‌بخشیدن به این چرخه معیوب، تشخیص دادن این است که تجاربت گذشته‌تان ا حرف‌ها یا انتقادهای همسرتان فعال کرده است. در این حال باید به انتقاد همسر واکنش نشان داد، نه به انتقادی که یادآور انتقادهای والدین است. 

شناسایی عوامل مانع بر سر دور زدن انتقاد

گذشته‌ که انتقاد همسر آنها را فعال کرده است

شناسایی تحریف‌های شناختی خود

نادرست یا آزاردهنده حرف همسر

شناسایی حمله‌های متقابل شما به همسرتان

 

‌های درست و سازنده حرف همسرتان

شناسایی تجارت

شناسایی جنبه

شناسایی‌ جنبه‌های

تمرکز بر فرایند بحث به جای مجادله درباره موضوع بحث

موقع عصبانیت، بحث با همسر از مسیر اصلی منحرف می‌شود. در این مواقع، بهتر است از موضوع مورد بحث (محتوا) فاصله بگیرید و مکالمه را درباره آنچه بین شما و همسرتان اتفاق افتاده (فرآیند بحث)، ادامه دهید. در این راهبرد مقابله‌ای باید راجع به تجربه هیجانتان دست به خودافشایی بزنید. اظنهار نظر درباره بحث باید کاملاً خنثا و با خونسردی باشد تا همسرتان احساس نکند قصد حمله به او را دارید.

پیام‌هایی که به من اشاره دارند

استفاده از پیام‌هایی که به «من» اشاره دارند، روشی موثر برای این است که به حمله یا انتقادگری متوسل نشوید. چهار الوگوی انتقاد، سرزنش، دفاع و سکوت، تعامل منفی بین زوجین است که به آسیب‌پذیری رابطه منجر می‌شود. وقتی یکی از این الگوها، حاکم بر روابط زوجین باشد، توجه و به کارگیری پیام‌های «من» در مکالمات، مانع افزایش تنش می‌گردد. با این روش می‌توان خواسته‌های خود را بیان کرد،‌به طوری که طرف مقابل متوجه رفتار آزادهنده‌اش بشود. متقابلاً وقتی همسرتان نیز از این تکنیک استفاده می‌کند، شما نیز به خواسته‌های او پی می‌برید. در این تکنیک نباید از عبارت «تو» استفاده کرد.

گوش کردن

گوش کردن برای داشتن رابطه موثر الزامی است. در اغلب موارد در حالی که به صحبت‌های طرف مقابل گوش می‌دهیم، در افکار دیگر هم غرق هستیم. تأثیر مخرب این عوامل بازدارنده گوش کردن، وقتی که در رابطه صمیمی و عاطفی هستیم، بیشتر است.

 

عوامل مانع گوش کردن

۷- یکسان‌انگاری

۸- نصیحت کردن

۹- مخالفت جویی

۱۰- حق به جانب بودن

۱۱- از بحث خارج شدن

۱۲- تسلی‌بخشی

۱- مقایسه کردن

۲- ذهن‌خوانی

۳- مرور ذهنی

۴- فیلتر کردن

۵- قضاوت کردن

۶- رویاپردازی

 

گوش دادن فعالانه

طرحواره‌هایمان می‌توانند از طریق دو عامل سوگیری تأییدی و نوار ضبط صوت قدیمی، ما را از گوش کردن به همسرمان بازدارند. سوگیری تأییدی تمایل به توجه صرف به وقایع و اطلاعاتی است که از طرح‌واره‌هایمان حمایت می‌کنند. نمی‌توان انتظار داشت که در موقعیت بد، اطلاعات و وقایع مثبت، ولی مخالف طرحواره، مورد توجه قرار گیرند. تمایل به توجه سوگیرانه به آنچه طرحواره را تأیید می‌کند، درک درست را از گفتار و رفتار همسر مخدوش می‌سازد.

 

منظور از نوار ضبط صوت قدیمی یا تحریف انتقالی، زمان‌هایی است که به همسرتان به گونه‌ای واکنش نشان می‌دهید که انگار والدینتان است.

۵ علامت پاسخ به این حالت عبارت اند از:

•ایجاد حالت هیجانی منفی شدید که باعث دفاع از خود می‌شود.

•تجربه احساس آشنا و قدیمی.

•این احساس، توام با خشم، تکرارشونده است.

•ذهن‌خوانی با برداشت‌هایی مبتنی بر تجارب دوران کودکی.

•ترس از طردشدگی یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، بدون اینکه دلیلی برای ترس وجود داشته باشد.

 

موارد روبرو عواملی هستند که می‌تواندبه گوش دادن فعالانه کمک کند.

 

گوش کردن فعالانه فرایندی سه مرحله‌ای است که به منظور افزایش رابطه سالم بین شما و همسرتان تدوین شده است.

مرحله ۱: بازپردازی

حرف‌های همسرتان دوباره بازگو کنید تا مطمئن شوید که او را خوب درک کردید. عوامل بازدارنده یاد شده می‌تواند گفتگوها را از مسیرخارج کند.

مرحله ۲: شفاف‌سازی

این مرحله ادامه بازپردازی است. هدف از شفاف‌سازی به دست آوردن جزئیات بیشتر درباره حرف‌های همسر، با طرح سوالات بیشتر است.

مرحله ۳: ارائه فیدبک

در این مرحله شنونده باید افکار و احساسات خود را بدون این که قضاوت کند، مطرح نماید. می‌توان با بیان افکار و احساسات کمک کنید تا همسرتان احساس شما درباره حرف‌ها و شیوه برخوردش بداند.

 

 

مصاحبه آگاهی‌بخش

در مصاحبه آگاهی بخش با همسر، باید از مهارت‌های گوش کردن فعالانه استفاده کنید. تکرار پاسخ همسر برای درک درستی جواب، مهم است. هدف از این تکنیک بالابردن آگاهی بخشی بین دو نفر درباره یکدیگر و تجارشان است. در این تکنیک نیز طرحواره‌هایمان می‌توانند مانع باشند. حداقل یک ساعت در روز در زمانی بدور از وضعیت هیجانی شدید، برای این تکنیک وقت بگذارید. 

فصل هفتم: راهبردهای مقابله‌ای جایگزین ۲

تعیین وقت قبلی

این تکنیک راهبرد مناسبی برای پایان‌بخشیدن به تعامل منفی، پیش از آسیب زدن به رابطه است که مستلزم پشت سر گذاشتن فرایندی چهار مرحله‌ای است.

چهار مرحله لازم برای تعیین وقت قبلی

۱- هنگام تعیین وقت قبلی با دست‌هایتان، وقت استراحت را مانند داور فوتبال اعلام کنید.

۲- فردی که اعلام وقت استراحت می‌کند، باید مکان را ترک کند. مدت زمان از هم دور بودن نیز باید مشخص شده باشد. اثربخشی این تکنیک بستگی به این دارد که زوجین در پایان مدت زمان مقرر، چقدر به یکدیگر دسترسی دارند.

۳- آرامش هدف این تکنیک است. داشتن لیستی از اعمالی که باعث آرامشتان می‌شود، طبق زمان استراحت، از ضرورت‌هاست.

۴- در پایان مدت زمان مقرر، زوجین باید بررسی کنند که آرام شده‌اند تا بحثشان را دامه دهند. در غیر اینصورت زمان دیگری را برای بحث و گفتگو باید انتخاب کنند.

جنگ منصفانه

جنگ منصفانه، سه پیشفرض اصلی دارد.

۱- تعارض گریزناپذیر است. رسیدن به توافقی کامل و رضایت‌بخش سخت است. تعارض باید به شیوه درست و مناسبی اداره شود.

۲- خواسته‌ها و نیازهای هر دو نفر ارزشمند هستند. در عین تفاوت در خواسته‌ها، هیچ کدام بر دیگری مقدم و مهمتر نیست مگر اینکه به توافق قبلی رسیده باشید. درباره یک موضوع مشخص گفتگو کنید و از پرداختن به موضوعات دیگر اجتناب کنید.

۳- پیدا کردن راه و مسیری برای برآورده ساختن خواسته‌های هر دو نفر بدون اینکه یکی از شما احساس ناکامی کند.

 

مکالمه در نهایت ممکن است به سه شکل پایان یابد:

۱- همسرتان با پیشنهادهای شما برای تغییر موافقت می‌کند.

۲- همسرتان پیشنهاد دیگری مطرح می‌کند یا اینکه پیشنهادتان را تعدیل می‌کند و شما هم می‌پذیرد.

۳- ممکن است بحثتان با مانع روبرو شود که بهتر است ادامه آن را به زمان دیگری موکول کنید.

مصالحه

تکنیک گوش کردن فعالانه برای سازش مناسب است. باید کاملاً متوجه باشید که همسرتان چه چیزی می‌خواهد. احساس نادیده گرفته شدن در حالی فعال می‌شود که خواسته‌های فقط یکی از شما برآورده می‌شود. رسیدن به توافقی دو جانبه با در نظر گرفتن خواسته‌های نسبی دو طرف، در این تکنیک بهترین راه است.

همدلی عمیق

هدف اصلی تکنیک تعیین وقت رسیدن به منطقی است که احساس کنید نسبت به خواسته‌ها و هیجان‌های دیگری آماده پذیرای آنها هستید. باید خودتان را جای همسرتان بگذارید و از دریچه دید او به دنیا نگاه کنید حتی باید به جای یک بزرگسال انتقادگر او را کودکی آسیب‌پذیر تصور کنید. در آرامش فهرستی از چیزهایی که به خاطر انها هسمرتان را دوست دارید تهیه کنید. کودکی او را برایش یادآور شوید که چه کشمکش‌ها و موانعی داشته است. تجارت اولیه همسرتان را بپریرید و قبول کنید که رفتارهای همسرتان نتیجه یکسری طرحواره است. با درک، تأیید و پذیرش است که فضای مناسب برای تغییر به وجود می‌آید.

 

پایان

 

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.