ویدیوی آموزشی لغات وسایل مدرسه درس ۴ کتاب first friends 2

Rate this post
ویدیوی آموزشی لغات وسایل مدرسه درس ۴ کتاب first friends 2

ویدیوی-آموزشی-لغات-وسایل-مدرسه-درس-4-کتاب-first-friends-2این فیلم آموزشی، شامل تدریس لغات درس ۴ (صفحات ۲۲ و ۲۳) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.
+ تلفظ لغات همراه با معنی
+ تدریس لغات مربوط به وسایل مدرسه(water bottle, lunchbox, eraser, pencil box, notebook, pencil, book)
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.