ویدیوی آموزشی شعر وسایل کلاس درس ۴ کتاب first friends 2

Rate this post
ویدیوی آموزشی شعر وسایل کلاس درس ۴ کتاب first friends 2

ویدیوی-آموزشی-شعر-وسایل-کلاس-درس-4-کتاب-first-friends-2این فیلم آموزشی، شامل تدریس شعر و آهنگ درس ۴ (صفحه ۲۴) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.
+ تدریس شعر و آهنگ مربوط به درس ۴
+ تدریس سوال How many …? در قالب شعر
+ How many pencils, How many books, Find them, Count them, look look look. Notebook, water bottle, count them too, How many , how many, I can tell you.
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.