مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیرات مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت سازمانی (۲۰۲۲)

Rate this post
مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیرات مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت سازمانی (۲۰۲۲)

مقاله-انگلیسی-با-ترجمه-تاثیرات-مدیریت-منابع-انسانی-با-مسئولیت-اجتماعی-بر-مشروعیت-سازمانی-(2022)

توضیحات:
مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیرات مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت سازمانی (۲۰۲۲).

چکیده

تقاضاهای اجتماعی برای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، در سال های اخیر افزایش یافته است. سازمان ها نیاز به پیگیری رفتاری از نظرِ اجتماعی مسئولانه، جهت جلب حمایت ذینفعان را درک می کنند. علاوه بر این، کاربرد اصول CSR در مدیریت منابع انسانی (HR) اهمیت زیادی یافته است و به تحقیقات تجربی بیشتری نیاز است. در واقع، اگر شرکت ها نه تنها از نظر خارجی، بلکه از نظر داخلی نیز شرکتی با مسئولیت اجتماعی تلقی شوند، می توان آنها را شرکتی مشروع دانست. تحت این سناریو، هدف اصلی این تحقیق، تحلیل رابطه بین پیاده سازی مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی و مشروعیت سازمانی است. علاوه براین، اهمیت و عملکرد سیاست های مختلف CSR از طریق پیاده سازی ماتریس اهمیت- عملکرد (IPMA) تحلیل خواهد شد. بدین منظور، ارزیابی های انجام شده توسط ۱۵۷ خبره CSR بر تقریبا ۳۰ شرکت چند ملیتی مدنظر قرار می گیرند. برای تحلیل داده ها از PLS-SEM استفاده شد و نشان دهنده رابطه قوی و مثبت بین شیوه های CSR است که بر کارکنان و مشروعیت سازمانی تمرکز دارد. نتایج، اطلاعات مهمی برای مدیران شرکت ارائه می دهند تا بهینه سازی منابع و مدیریت ذینفعان داخلی خود را از طریق ارائه سیاست های CSR صحیح و موثر، بهبود دهند.

۱ مقدمه
در بازارهای امروزی، سازمان ها باید روابط خود را با ذینفعان خود مدیریت کنند تا ارزش و منافع طرفینی ایجاد کنند(هاریچ و همکاران، ۲۰۱۴؛ فرادنریچ و همکاران، ۲۰۲۰). فریمن (۱۹۸۴) مفهوم نظریه ذینفعان را معرفی نمود که منافع سازمانی مختلف را شناسایی کرده و نشان دهنده اهمیت نه تنها سودآور بودن است، بلکه بر اهمیتِ درکِ توجه به تاثیراتی دارد که فعالیتهای شرکت بر مخاطبان مختلف دارد.
گروه های ذینفع تحت تاثیر رفتار و اقدامات سازمان ها قرار می گیرند؛ با این وجود، درک این امر اهمیت دارد که این اقدامات بر ثبات سازمان ها نیز تاثیر دارند(سیلوا و همکاران، ۲۰۱۹). در واقع، بقای سازمان به شدت به توانایی سازمان در ارضای نیازهای ذینفعان و درک ادراک آنها بستگی دارد(آلمر و سلانو، ۲۰۰۰). بنابراین، اگر شرکت ها بخواهند در بلند و میان مدت موفق باشند، باید طیف کامل این نیازها را درک کنند و بتوانند روابط پایداری با پایگاه ذینفعان خود ایجاد کنند (دمیتریو و همکاران، ۲۰۲۱).

Abstract
Social demands for corporate social responsibility (CSR) have been increasing in recent years. Organizations understand the need to follow socially responsible behavior to receive stakeholder support. In addition, the application of CSR principles within human resources (HR) management has become more relevant, and more empirical research is needed. In fact, enterprises will be considered legitimate if they are viewed as socially embedded not only externally but also internally. Under this scenario, the main objective of this research is to analyze the relationship between the implementation of socially responsible HR management and organizational legitimacy. Furthermore, the relevance and performance of diverse CSR policies will be analyzed through the implementation of the importance-performance matrix (IPMA). For this purpose, the evaluations made by 157 CSR experts on approximately 30 multinational companies are considered. PLS-SEM is applied to the data and shows a strong and positive relationship between CSR practices focused on employees and organizational legitimacy. The results offer relevant information for company managers to improve their resource optimization and internal stakeholder management through the correct and efficient introduction of CSR policies.

انتشار: ۲۰۲۲
مجله: نشریه الزویر
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی
نوع مقاله: ISI
فرمت دانلود: zip
فرمت مقاله: فایل ورد به همراه پی دی اف
تعداد صفحات ترجمه: ۳۱
کد محصول: ۱۱۶
توضیحات: مدیریت – مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.