مطالعات بیمارستان

Rate this post
مطالعات بیمارستان

مطالعات-بیمارستان

فایل اول شامل: استانداردهای بیمارستانی ۵۴ صفحه

فهرست مطالب

بخش قلب( جراحی باز – جراحی بسته- بخش مراقب های ویژه- بستری)

شرایط محیطی

ویژگی های اتاق عمل

منطقه بندی اتاق عمل

اندازه اتاق عمل

روشنایی اتاق عمل

ارتباط دهی

مواد

وسایل ریکاوری

جراحی بسته

مراقبت های ویژه

نور طبیعی

فضای بستریی

 اتاق ایزوله

اتاق بستری بیمار

اتاق کار کثیف

سطح مساحت فضاها

و…

 

فایل دوم شامل:تاسیسات بیمارستانی ۱۴ صفحه

فهرست مطالب

کلیاتی در مورد تاسیسات بیمارستانی

تهویه مطبوع

شرایط طرح خارج

شرایط طرح داخل

طرح داخل از لحاظ دما و رطوبت

اتاق عمل

اتاق استرات بعد از عمل

اتاق بستری

مقدمه

اهمیت و حساسیت بحث تهویه مطبوع در بیمارستان سبب شده است که طراحی تاسیسات مکانیکی آن از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. در نتیجه دقت در محاسبات و رعایت اصول استانداردهای بین المللی که در مورد بیمارستانها وضع شده است بایستی دقیقا مد نظر تاسیسات باشد، از طرفی بحث درمان بیمار در کنار ایجاد شرایط آسایش انسانها نیز از نکات اساسی تهویه مطبوع در بیمارستان است

 

فایل سوم شامل : بررسی موردی بیمارستان آپادانا مزایا و معایب ۱۶ صفحه

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.