مبانی نظری و پژوهشی رابطه بین همان‌خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر چهارم

Rate this post
مبانی نظری و پژوهشی رابطه بین همان‌خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر چهارم

مبانی-نظری-و-پژوهشی-رابطه-بین-همان-خواهی-بر-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان-دختر-چهارم

توضیحات:
مبانی نظری و پژوهشی (ادبیات تحقیق) رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی  دانش‌آموزان دختر چهارم ، پنجم دبستان در قالب ۲۵ صفحه ورد و با روش نگارش علمی.
بخشی از متن فایل:
روان‌شناسان در نتیجه پژوهشهای گوناگون ویی‌گیر دریافته‌اند که بیشتر رفتارهای آ‌دمی بعلت خاصی پدید می‌آیند. (پارسا، ۱۳۷۵) .
ارسطو نخستین کسی است که میان مؤلفه‌های فیزیولوژیکی و روانی هیجان عنوانهای ماده ، شکل یا نگاره را مطرح نمود. (پارسا ، ۱۳۷۵)
بقراط حکیم چهار ماده سیال : خون، صفرا ، سودا ، بلغم را اساس هیجانها می‌دانست. ) پارسا ، ۱۳۷۵)
واژه هیجان که در زبان متداول با واژه‌های شور، احسسا ، انفعال عاطفه معادل است روشنگی پاسخی است که موجود زنده از نظر «۱) برانگیختگی بدنی ، ۲) واکنش‌های بیانی ، ۳) تجربه آگاه در برابر محرک‌ها از خود نشان می‌دهند. (پارسا ، ۱۳۷۵)
کرول ایزارد معتقد است که در تعریف کامل هیجان باید به این موارد سه گانه توجه داشت:
۱) فرایندهایی که در دستگاه عصبی رخ می‌دهد.
۲) الگوهای شهود و بیانگر هیجان در چهره
۳) احساس آگاهانه هیجان
همچنین به انواع ده‌گانه هیجان اشاره کرده است و معتقد است که بیشتر این هیجان‌ها در دوره شیرخوارگی (تولد تا ۲ سالگی) وجود دارند و هیجان‌های دیگر ترکیبی از این هیجان‌های ده‌گانه بشمار می‌آیند، چنانکه عشق ترکیب از عامل سردانگیز به اضافه شادمانی است. (پارسا ، ۱۳۷۵)
در این فصل پژوهشگر قصد دارد پیشینه‌ای از هیجان را بیان نماید، همچنین به تأثیر هیجان بر سیستم عصبی و رویدادهای بدنی می‌پردازد و ارتباط بین هیجان خواهی و استفاده از مواد مخدر و نابهنجاری‌های روانی و روابط میان فردی مشخص نماید.
علاوه بر این چند مورد از نظریات دانشمندان در مورد هیجان را مطرح ساخته و او همچنین تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور در رابط با اثر هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی انجام گرفته با ارائه نتایج آنها بیان می‌نماید.
فهرست مطالب:
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه پیشینه پژوهش
ماهیت هیجان
چه چیزی موجب هیجان می‌شود
دیدگاه زیستی هیجان
دیدگاه شناختی هیجان
هیجان‌های اصلی
هیجان‌ها چه فایده‌ای دارند
جلوه‌های هیجانی
چرا هیجان داریم
هیجان‌خواهی
هیجان‌خواهی و جستجوی تجربه‌های جدید
هیجان‌جویی و مخاطره‌جویی
هیجان‌خواهی و فعالیت‌های غیرعادی
مبنای زیستی هیجان‌خواهی
مفهوم هیجان
نقش دستگاه عصبی در هیجان
نقش هیپوتالاموس و دستگاه کناری در هیجان
نقش دستگاه کناری در هیجان
نفرو هیجان
برانگیختگی
اثر هیجان بر حافظه
تأثیر هیجان‌ها بر تصمیم و عمل
هیجان‌ها شور و احساس برپا می‌کنند.
شرایط موثر در ایجاد احساس
نظریه‌های هیجانی
الف : نظریه میجز لانگه
ب : نظریه لُنون بارد
ج : نظریه شناخت سینگر
آیا می‌توانیم هیجانهای خود را به صورت ارادی کنترل کنیم
هیجان‌خواهی و روابط بین فردی
هیجان‌خواهی و تفاوتهای فردی
هیجان‌خواهی ، ناهنجاری‌های روانی و رفتارهای بزهکارانه
هیجان‌خواهی و فرایندهای شناختی
پیشرفت تحصیلی
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
مجله‌های روانشناسی
منابع فارسی
منابع لاتین 
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.