قطار سبک شهری LRT

Rate this post
قطار سبک شهری LRT

قطار-سبک-شهری-lrtنام فایل : قطار سبک شهری LRT فرمت فایل، pptx تعداد صفحه : ۳۷ صفحه.

بخشی از متن فایل:
قطارسبک شهری یک سیستم حمل و نقل ریلی-الکتریکی مسافری است که با یک یا چند واگن در طول مسیری هوایی، زمینی یا زیرزمینی و مجزا از سایر سیستمهای حمل ونقل تاسیس و بهره برداری میشود.
این سیستم حمل و نقلی می تواند در مسیرهای مختلط با ترافیک موتوری به جابجایی مسافر پرداخته و در ایستگاههای همسطح با مسیر ریلی و یا خیابانی مسافرین را پیاده و سوار نماید.
در این فایل اقدام به معرفی این نوع از سیستم های حمل و نقلی شده است.

فهرست مطالب:
۱-تعریف قطار سبک شهری
۱-۱-تاریخچه قطار سبک شهری
۲-ویژگی های عملیاتی قطار سبک شهری
۱-۲-ویژگی های قطار سبک شهری
۲-۲-اجزای تشکیل دهنده سیستم
۳-۲-نمونه مقطع عرضی مسیر مورد نیاز قطار سبک شهری
۳-طبقه بندی سیستم های
۱-۳-طبقه بندی قطار سبک شهری از نظر مسیر
۲-۳-انواع مسیر حرکت
۳-۳-طبقه بندی قطار سبک شهری با توجه به تکنولوژی قوای محرکه و واگنها
۴-طبقه بندی LRT برحسب نوع واگنهای حمل مسافر
۵-طبقه بندی LRT با توجه به نوع بهره برداری
۶-هزینه احداث سیستم قطار سبک شهری
۷-معایب LRT
8-معرفی نمونه ای از سیستم-شماره ۱
۹-معرفی نمونه ای از سیستم-شماره ۲
۱۰-مقایسه شاخص های عملکردی
۱۱-نتیجه گیری

با سپاس

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.