فرم تجزیه و تحلیل دوراهی و تصمیم گیری اخلاقی (دیلما)

Rate this post
فرم تجزیه و تحلیل دوراهی و تصمیم گیری اخلاقی (دیلما)

فرم-تجزیه-و-تحلیل-دوراهی-و-تصمیم-گیری-اخلاقی-(دیلما)

توضیحات:
فرم تجزیه و تحلیل دوراهی و تصمیم گیری اخلاقی (دیلما)، در قالب فایل word در ۴ صفحه.
دوراهی اخلاقی: وضعیت هایی که دو یا چند ارزش یا حق یا مسئولیت مهم با هم در تعارض قرار می گیرند و ما باید بین گزینه های ناخوشایند انتخاب کنیم .

عنوان مسئله دوراهی: ادامه تولید موتورهای الکتریکی توسط شرکت ایران دوچرخ یا برون سپاری تولید به شرکت چینی لیفان موتور

قدم اول: در رابطه با دو راهی اخلاقی ذکر شده، واقعیت ها یا اطلاعات واقعی موجود را جمع آوری نمایید و بعنوان شواهد ذکر کنید
قدم دوم: تعیین
قدم سوم: شناسایی ذینفعان موثر و اثرات مرتبط
قدم چهارم: شناسایی پیامدها برای ذینفعان (تجزیه و تحلیل کمی پیامدها بر اساس اطلاعات واقعی و محاسبات)
قدم پنجم: شناسایی تعهدات
قدم ششم: توجه به ویژگی خودتان و یکپارچگی (صداقت)
قدم هفتم: بطور خلاقانه در رابطه با اقدامات بالقوه؛ تفکر نمایید
قدم هشتم: به وجدان خود مراجعه نمایید
نتیجه گیری نهایی بر اساس مراحل تصمیم گیری اخلاقی
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.