طرح درس مطالعات درس ۸ چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان

Rate this post
طرح درس مطالعات درس ۸ چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان

طرح-درس-مطالعات-درس-8-چرا-باید-همکاری-کنیم؟-پایه-سوم-دبستان

دانلود طرح درس مطالعات درس ۸ چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان،

در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از این طرح درس :

اهداف کلی
فراگیران بتواند بامفهوم همکاری اشنا شوند(شناختی)
فراگیران نسبت به همکاری با همکلاسی های خود ابرازعلاقه نشان دهند(عاطفی)   
فراگیران بااعضای گروه خود مشارکت وهمکاری داشته باشند(روانی-حرکتی)    
اهداف رفتاری
از فراگیران انتظارمی رود که درپایان درس بتوانتد:
۱. واژه ی همکاری راتعریف نمایند(دانش-شناختی)
۲.مفهوم همکاری راباذکرچند مثال توضیح دهند(درک وفهم-شناختی)
۳.درگروه خود باهمدیگر همکاری کنند(کاربردی-شناختی)
۴.وجه اشتراک همکاری درگروه های مختلف راپیداکرده ومقایسه کنند(تجزیه وتحلیل-شناختی)
۵.مزایای همکاری رافهرست وارطبقه بندی نمایند(تجزیه وتحلیل-شناختی)
۶.به سوالات معلم درباره این که چگونه بادیگران همکاری کنند پاسخ دهند.(ارزشیابی- شناختی)
۷.انشایی درباره ی همکاری بنویسند(ترکیب-شناختی)
۸.بادقت به سخنان معلم گوش کنند(دریافت-عاطفی)
۹.به تصاویرداخل کتاب بخوبی نگاه میکنند(دریافت-عاطفی)
۱۰.به سوال هایی که هنگام تدریس درمورد همکاری ازانان پرسیده میشود داوطلبانه پاسخ دهند(ارزش گذاری-عاطفی)
۱۱.کارگروهی راباسعی وتلاش زیاد به بهترین وجه خود انجام دهند(سازماندهی-عاطفی)
۱۲.نسبت به اطرافیان خودبی تفاوت نباشندودرشخصیت اوایجادمسئولیت رابرانگیزیم(تبلور-عاطفی)
۱۳.مفهوم همکاری بادیدن تقسیم کاربین اعضای خانواده یادبگیرند(مشاهده وتقلید-روانی حرکتی)
۱۴.بدون هیچ اجباروفشاری درانجام کارگروهی درمدرسه شرکت نمایند(عادی شدن-روانی حرکتی)
۱۵.فعالیت ها را در مدت زمان معین وباکنترل موانع ممکن انجام دهند.(دقت در عمل-روانی و حرکتی)
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.