طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع درست مصرف کنیم پایه سوم

Rate this post
طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع درست مصرف کنیم پایه سوم

طرح-درس-مطالعات-اجتماعی-موضوع-درست-مصرف-کنیم-پایه-سوم

دانلود طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع درست مصرف کنیم پایه سوم،

در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از این طرح درس :

اهداف کلی
فراگیران در پایان باید:
– با شیوه درست مصرف کردن منابع آشنا شوند.(شناختی،درک وفهم)
– نسبت به منابع طبیعی اطراف خود احساس مسولیت کند.(عاطفی)
– نحوه درست مصرف کردن منابع مختلف راتعیین کند.(روانی- حرکتی)
– درباره ی راه های مصرف کردن درست اظهارنظر کنند و این راه ها را بیان کنند (شناختی)
– در زندگی واقعی از اسراف پرهیز و به صرفه جویی و قناعت تمایل داشته باشند.(عاطفی)
– به پس انداز عادت کنند و بودجه ی خانواده را برای خرید وسایل مورد نیاز درنظر بگیرند (شناختی)
– پس از غذا خوردن خداراشکر و نسبت به منابع به عنوان نعمت های خداوند بنگرند(عاطفی)
اهداف رفتاری
از فراگیران انتظار می رود در پایان درس بتوانند :
– نسبت به استفاده از وسایل قابل استفاده مجددعلاقه مند شود.(عاطفی-ارزش گذاری)
– به صرفه جویی علاقه مند شود.(عاطفی،ارزش گذاری)
– باوسایل دورریختنی اش وسایل جدید بسازد.(روانی-حرکتی)
– برای صرفه جویی و اسراف مثال بزند.( درک و فهم – شناختی )
– مناسب با نیازش خرید کند.(روانی و حرکتی- اجرای مستقل)
– منابع طبیعی به عنوان نعمت های خداوند درک کند (شناختی-درک و فهم )
– برای صرفه جویی در زندگی برنامه ریزی کند (عاطفی – سازماندهی)
– صرفه جویی را به عنوان یک امر پسندیده تحلیل میکند(عاطفی – ارزش گذاری)
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.