طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع خرید و فروش در محله پایه چهارم دبستان

Rate this post
طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع خرید و فروش در محله پایه چهارم دبستان

طرح-درس-مطالعات-اجتماعی-موضوع-خرید-و-فروش-در-محله-پایه-چهارم-دبستان

دانلود طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع خرید و فروش در محله پایه چهارم دبستان،

در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از این طرح درس :

اهداف کلی
دانش آموزان در پایان این درس مشاغلی را که در محله وجود دارد نام خواهند برد.(شناختی)
دانش آموزان در پایان این درس امکانات عمومی محله خود را نام خواهند برند (شناختی)
دانش آموزان در پایان این درس با مشاغل تولیدی و خدماتی آشنا خواهند شد(شناختی)
دانش آموزان در پایان این درس میتواند هزینه هارا محاسبه کند.(روانی –حرکتی)
دانش آموز به پس انداز کردن علاقه مند میشود(عاطفی)
اهداف رفتاری
۱. دانش آموزان در پایان این درس مشاغلی را که در محله وجود دارد را نام می برند.(شناختی_دانش)
۲. دانش آموزان در پایان این درس با مشاغل تولیدی و خدماتی آشنامی شوند.(شناختی_دانش)
۳. دانش آموزان در پایان این درس امکانات عمومی محله خود را نام می برند.(شناختی-دانش)
۴. دانش آموزان در پایان این درس درباره امکانات مورد نیاز محله خود پیشنهاد می دهند.(عاطفی-ارزش گذاری)
۵. دانش آموزان در پایان این درس در انتخاب های خود به هنگام خرید مهارت می یابند(روانی-حرکتی_عادی شدن)
۶. خدماتی که در محله آنها برای رفع نیازها ارائه می شود راشناسایی کند.(شناختی-دانش)
۷. اموال عمومی را به نحو مطلوب نگهداری کند(روانی حرکتی-دقت در عمل)
۸. بصورت درست وعاقلانه خرید کند.(روانی حرکتی-دقت در عمل)
۹. واژه های درآمد وهزینه وپس انداز رادرک کند(شناخت-درک و فهم)
۱۰. جدول بودجه را رسم کند.(شناختی-کاربرد)
۱۱. برای خرید برنامه ریزی کند.(شناختی-ترکیب)
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.