طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم

Rate this post
طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم

طرح-درس-سالانه-مطالعات-اجتماعی-پایه-سوم

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم،

در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از این طرح درس :

  فعالیت های
تکلمیلی

    هدف کلی هر
جلسه

 موضوع و
عنوان درس

  فصل

روز و تاریخ جلسه

   هفته

  ماه

کاربرگ های آخر کتاب اجتماعی

آموزش و معرفی شناسنامه و کاربرد آن در زندگی

من به دنیا آمده ام

درس اول

جلسه اول

هفته اول

ماه مهر

 

به صورت شفاهی از متن پرسش شود.

کاربرد شناسنامه

ارزشیابی درس اول

مروردرس

جلسه دوم

پاسخ جست و جو کنید.

 

آموزش رشد کردن و انواع تغییراتی که در موجود زنده به وجود می آید.

من بزرگ تر شده ام

درس دوم

جلسه سوم

هفته دوم

به صورت شفاهی سوالات کتاب پرسیده شود.

ارزشیابی از انواع تغییرات رشد در موجود زنده

ارزشیابی درس دوم

مروردرس

جلسه چهارم

به کار ببندیم ص ۱۰ کتاب اجتماعی انجام شود.

آموزش شباهت ها و تفاوت های انسان ها با هم

آیا ما مثل هم هستیم؟

درس سوم

جلسه پنجم

 

هفته سوم

از متن درس سوالات پرسیده شود.

شباهت ها و تفاوت انسان را بگویید.

ارزشیابی درس سوم

مروردرس

جلسه ششم

گفت و گو کنید پاسخ دهید. ص ۱۳ کتاب

آشنایی با ارزش های و اخلاق هایی که می خواهند نهادینه شوند

اعضای خانواده

درس چهارم

جلسه هفتم

هفته
چهارم

 

 

 

سوالات از متن کتاب پرسیده شود.

بتوانند اعضای خانواده را نام ببرند و اندازه  ی خانواده را تعریف کنند

ارزشیابی درس چهارم

مروردرس

جلسه هشتم

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.