طرح درس روزانه آموزش ریاضی (مبحث نسبت های مثلثاتی)

Rate this post
طرح درس روزانه آموزش ریاضی (مبحث نسبت های مثلثاتی)

طرح-درس-روزانه-آموزش-ریاضی-(مبحث-نسبت-های-مثلثاتی)

توضیحات:
طرح درس روزانه آموزش ریاضی (مبحث نسبت های مثلثاتی)، در قالب فایل word و pdf.
طرح درس آموزش مبحث نسبت های مثلثاتی پایه دهم که شامل موارد زیر می باشد:
هدف کلی
تعیین تکلیف
ارزشیابی تکوینی
رسانه های آموزشی
مدل روش تدریس
ارزشیابی تشخیصی
ایجاد انگیزه پیش نیاز درس
رفتار ورودی اهداف رفتاری
اهداف جزیی
رئوس مطالب
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.