طرح درس بیستم مطالعات اجتماعی خانه شما کجاست؟ پایه سوم

Rate this post
طرح درس بیستم مطالعات اجتماعی خانه شما کجاست؟ پایه سوم

طرح-درس-بیستم-مطالعات-اجتماعی-خانه-شما-کجاست؟-پایه-سوم

دانلود طرح درس بیستم مطالعات اجتماعی خانه شما کجاست؟ پایه سوم،

در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از این طرح درس :

اهداف کلی
فراگیران با نشانی و فواید آن آشنا شوند.(حیطه شناختی)
فراگیران نسبت به حفظ نشانی خانه ی خود علاقه مند شوند.(حیطه عاطفی)
فراگیران بتوانند در موارد مختلف مثل نامه نویسی از نشانی خانه ی خود استفاده کنند.(حیطه روانی حرکتی)
اهداف رفتاری
ازفراگیران انتظار می رود که بتوانند:
نشانی دقیق خانه ی خود را بیان کنند.(شناختی- دانش)
با دقت در مسیرخانه و مدرسه بتوانند بگویند درمسیرخود چه مکان هایی رامشاهده میکنند.(شناختی- دانش)
روی نقشه یا یک کروکی ساده، مسر یامسیرهایی را دنبال کنند ومسیرهایی را معین کنند.(شناختی- دانش)
به سخنان معلم بادقت گوش فرادهد.(عاطفی- دریافت)
در انجام فعالیت های گروهی با دوستانش همکاری نماید.(عاطفی- تبلور)
ماکتی ساده از خیابان ها و ساختمان های اطراف مدرسه درست کند.(روانی حرکتی- اجرای مستقل)
تصویر ساده ای از خانه ی خود و ساختمان های اطراف آن به تنهایی نقاشی کند.(روانی حرکتی- اجرای مستقل)
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.