طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

Rate this post
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

طرح-تفصیلی-منطقه-22-تهران

طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

فایل دانلودی حاوی یک فایل pdf غیر قابل ویرایش در ۱۰۸ صفحه به صورت متنی میباشد.

قسمتی از متن:

توضیحاتی کوتاه در مورد طرح:

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام به تهیه پروژه: تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه ی۲۲ شهر تهران الگوی توسعه منطقه ۲۲ ویرایش نهایی در این پروژه که توسط شرکت مهندسین مشاور….. در سال ۱۳۸۵ تهیه شده است ابتدا به بررسی مطالعات تحولات گذشته وضع موجود و ویژگی های منطقه یک شهرداری تهران پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی مسائل و مشکلات منطقه و چشم انداز آینده منطقه پرداخته شده است. در فصل دوم ساختار اصلی الگوی توسعه منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل اسناد اصلی طرح- ساختار کالبدی اصلی منطقه- مبانی معیارها و مشخصات طرح و ضوابط و مقررات پیشنهادی پهنه بندی استفاده از ارضی منطقه- اسناد

کلی طرح شامل مبانی، معیارها و مشخصات طرح پیشنهادی اصلاح حدود و تقسیمات داخلی منطقه- مشخصات طرح پیشنهادی توسعه و اصلاح
شبکه معابر اصلی منطقه- مبانی، معیارها و مشخصات طرح برنامه ها و طرح های پیشنهادی برای توسعه منطقه به همراه نقشه های دقیق برای وضع موجود و آتی ارائه شده است و در پایان ضمائم و منابع و مأخذ بصورت دقیق آمده است.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.