رمپ (Merging)

Rate this post
رمپ (Merging)

رمپ-(merging)نام فایل : رمپ (Merging) فرمت فایل، ppt تعداد صفحه : ۴۵ صفحه.

بخشی از متن فایل:
• مدیریت رمپ بکارگیری طرحها و تجهیزات کنترلی مانند علائم ترافیکی و تابلو گذاری و …میباشد تا تعداد وسایل نقلیه وروردی یا خروجی از رمپ را در راستای دستیابی به اهداف عملیاتی کنترل نماید
• Merge (traffic), the reduction of the number of lanes on a road
• In traffic engineering, the late merge or zipper method is a convention for merging traffic into a reduced number of lanes. Drivers in merging lanes are expected to use both lanes to advance to the lane reduction point and merge at that location, alternating turns.
. در این فایل به مسیرهای اتصالی یا رمپ اتصالی یا Merge road پرداخته شده است

فهرست مطالب:
۱-انواع رمپ ها
۲-سرعت طرح رمپ های ساده
۳-مدیریت رمپ
۴-مدیریت رمپ اهداف زیر را دنبال می کند.
۱-۴-Safty
2-4-Mobility
3-4-Environmental Effects
5-استراتژی های مورد استفاده در مدیریت رمپ
۱-۵-Ramp Metering
6-طرح کلی رمپ متر
۷-انواع رمپ مترها
۱-۷-رمپ مترهای شکننده قطار خودروها
۲-۷-رمپ مترهای تقاضا ظرفیت
۳-۷-رمپ مترهای قبولی فاصله
۸-طبقه بندی سیستم های رمپ متر براساس زمانبندی
۱-۸-سیستم های با زمانبندی ثابت
۲-۸-سیستم های حساس به ترافیک
۹-انواع سیستم های رمپ متر
۱۰-Number of Lanes
11-Ramps Design Speed
12-مزایای رمپ مترها
۱۳-Rampmetering Equipment
14-Types of Detector

با سپاس

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.