دانلود مقاله معرفی مایکروویو

Rate this post
دانلود مقاله معرفی مایکروویو

دانلود-مقاله-معرفی-مایکروویو

 توافق بر روی یک تعریف واحد برای واژه موج چیزی است که امکان ندارد. یک ارتعاش یا لرزش (ویبراسیون) را می توان به صورت یک حرکت به عقب و در اطراف یک مقدار مرجع تعریف نمود. با وجود این، جلو پیرامون نقطهٔ تعریف مشخصات کافی برای موج که باعث کیفیت بخشیدن به آن می شود موضوعی قابل انعطاف است. این اصطلاح اغلب به طور ذاتی به صورت انتقال نوسانات در فضا مطرح م یشود که با حرکت شی که فضا را پر کرده یا اشغال نموده در ارتباط نیست. در یک موج انرژی یک ارتعاش عبارتست ازانرژی شی که دارد از منبع به فرم یک اغتشاش و نوسان در داخل محیطی که آن را احاطه به طور کلی به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا زمان منتشر م یشود و اغلب حامل انرژی است موج می گویند. لغت مایکروویو به معنی امواج الکترومغناطیس در محدوده ی امواج رادیویی با فرکانس های بالا هستند که فرکانس آنها بین ٣٠٠ مگاهرتز تا ٣٠٠ گیگاهرتز متغیر است. پریود یک موج مایکروویو که عکس فرکانس آن است از ٣ نانوثانیه تا ٣ پیکو ثانیه تغییر خواهد کرد و در نتیجه طول موج مایکروویو از . یک متر تا ١ میلی متر متغیر خواهد اعداد و ارقامی که بیان شدند نمایشگر تفاوتهای اساسی مهندسی مایکروویو با سایر شاخه های مهندسی برق هستند. بخاطر وجود فرکانس های بالا و طول موج های پایین تئوری استاندارد مدارهای الکتریکی نمیتواند برای حل شبکه های مایکروویو کاربرد داشته باشد. در واقع تئوری استاندارد مدارهای الکتریکی یک حالت خاص یا تقریبی از معادلات اساسی الکترومغناطیس است که توسط ماکسول بیان گردیدند. در واقع از آنجا که مدارات مایکروویو از نوع فشرده به حساب نمی آیند، در نتیجه تئوری استاندارد مدارها در مورد آنها صادق نیست. در مدارات مایکروویو فاز ولتاژها و جریان ها در طول فیزیکی جسم مورد نظر تغییر خواهند کرد و مدار حالت گسترده را پیدا خواهد کرد. چرا که طول فیزیکی اجزاء مدار قابل مقایسه با طول موج امواج مایکروویو می باشد. در حالی که در مدارات با فرکانس های پایین طول موج آن قدر زیاد است که با ابعاد فیزیکی مدار قابل مقایسه نمی باشد.
فهرست :

فصل اول: مقدمه

موج

تعریف

توصیف ریاضی

معادله موج

انواع موج ها

مقدمه ای بر الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیس

فصل دوم: مهندسی مایکروویو

امواج مایکروویو

مهندسی مایکروویو

تاریخچه

معادلات ماکسول

تاریخچه مهندسی مایکروویو

تاریخ آغازین مایکروویو

فصل سوم: مفاهیم پایه

پهنای باند

تعریف

broadband پهنای باند بالا و

اندازه گیری پهنای باند شبکه

تأخیر

تأخیر و سرویس اینترنت ماهواره ای

اندازه گیری تأخیر در یک شبکه

موج برها

فصل چهارم: سیستم های مایکروویو

سیستم های مایکروویو

سیستم های مخابراتی مایکروویو

مخابرات مایکروویو

مزایای مخابرات مایکروویو

معایب مخابرات مایکروویو

فصل پنجم: سیستم های انتقال امواج

سیستم های انتقال امواج مایکروویو

اجزاء واحد فرستنده

تقویت کننده ها

آشنایی با لامپ های مایکروویو

لامپ مگنترون

لامپ کلایسترون

TWT لامپ

مزایا و معایب و کاربرد ها

مدولاسیون

انواع روشهای مدولاسیون

دلایل استفاده از مدولاسیون

آنتن

خطوط انتقال

سیستم ارتباطات مایکروویو

سیستمهای مایکروویو زمینی

سیستمهای ماهواره ای

ارتباطات ماهواره ای

مدارهای ماهواره

کاربردهای ماهواره

فصل ششم: مزایا و کاربرد ها

مزایا و کاربردهای مایکروویو

سیستم ضدعفونی آننده زباله های عفونی

جی پی اس

فصل هفتم: اندازه گیری مایکروویو

چکیده

منابع و مآخذ

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.