دانلود مقاله بررسی چشم انداز سازی

Rate this post
دانلود مقاله بررسی چشم انداز سازی

دانلود-مقاله-بررسی-چشم-انداز-سازی

دانلود پاورپوینت چشم انداز سازی

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت قابل ویرایش در ۳۵ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.

فهرست مطالب :
پیشگفتار
تعاریفی از چشم انداز
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽﺷﻬﺮی راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺷﺶ ﮔﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
گونه های عام چشم انداز
مدل های چشم انداز سازی
CDS1.مدل چشم انداز سازی
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﺳﺎزی سی دی اس از ﭘﻨﺞ ﮔﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۲.مدل چشم انداز سازی« ارگون»
نمونه هایی از بیانیه چشم انداز
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﺴﻔﻮرد – اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﻬﺮ اوﻻﻧﮕﺎﭘﻮ – ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﺪن – ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺳﺎوت ﻫﻤﭙﺘﻮن – اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.