خلاصه کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری

Rate this post
خلاصه کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری

خلاصه-کتاب-اصول-و-فلسفه-تعلیم-و-تربیت-دکتر-علی-شریعتمداری

جزوه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت شریعتمداری

همانطور که می دانید  اصول و فلسفه تعلیم و تربیت یکی از درس های تربیتی مهم و ضروری متقاضیان حرفه معلمی است. در توصیه نامه بین المللی یونسکو، فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از مواد درسی ضروری آنها لحاظ شده است. معلمان، کلیدی ترین عنصر یک نظام تعلیم و تربیت هستند. اهمیت و جایگاه و نقش معلم در تعلیم و تربیت تا آن جاست که برخی معتقدند “معلم کارایی و کفایت او، آیینه تمام نمای کفایت و کارایی هر نظام آموزش و پرورش است”.

جزوه کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری در قالب pdf که شامل یک جزوه که مربوط به قسمتهای مهم و کلیدی کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت می باشد و شامل ۶ فصل کتاب می باشد.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.