خلاصه روانشناسی یادگیری هرگنهان فصل۹

Rate this post
خلاصه روانشناسی یادگیری هرگنهان فصل۹

خلاصه-روانشناسی-یادگیری-هرگنهان-فصل9الگوی یادگیری مارکوف استیس:
همه نظریه های آماری یادگیری احتمال گرا هستند، یعنی متغیر وابسته ای که مورد مطالعه قرار می دهند احتمال پاسخ است. اما درباره اینکه این احتمالات متغیر پاسخ چه چیزی درباره ماهیت یادگیری به ما می گویند اختلاف نظر وجود دارد. ثراندایک معثتقد بود یادگیری تدریجی است اما گاتری می گفت یادگیری همه وهیچ وجود دارد وبه دلیل پیجیدگی یادگیری تکلیف یادگیری تدریجی به نظر می رسد
اختلاف قدیمی بر سر این است که آیا یادگیری به تدریج صورت میپذیرد یا در یک کوشش کامل می شود. نظریه اولیه نمونه گیری محرک استیس، هر دو دیدگاه افزایشی و همه یا هیچ مربوط به فرایند یادگیری را پذیرفته بود. به یاد دارید که در هر کوشش معین تنها نسبت کوچکی از تعداد کل عناصر محرک که در آزمایش حضور دارند نمونه گیری می شود.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.