خلاصه روانشناسی یادگیری هرگنهان فصل بندورا

Rate this post
خلاصه روانشناسی یادگیری هرگنهان فصل بندورا

خلاصه-روانشناسی-یادگیری-هرگنهان-فصل-بندوراتحلیل اسکینری از یادگیری مشاهده ای:
تبیین اسکینری از یادگیری مشاهده ای مانند تبیین میلر و دالارد است.
ابتدا رفتار الگو مورد مشاهده قرار می گیرد و مشاهده کننده این رفتار را تقلید می‌کند و آخر اینکه رفتار تقلیدی تقویت می‌شود.
طبق تحلیل کنشگر از یادگیری مشاهده‌ای و رفتار الگو نقش یک محرک تمیزی را ایفامی‌کند که نشان می‌دهد چه رفتاری به تقویت منجر خواهد شد. غیر انسان ها می توانند از راه مشاهده یاد بگیرند: پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که تحلیل‌های ثرندایک، واتسون، میلر و دالرد و اسکینر کامل نبوده اند. برخلاف ادعاهای مخالفان ها بعضی غیر انسان هامی توانند از راه مشاهده سایر اعضای نوع خود یادگیری های پیچیده انجام دهند و این کار رامی توانند بدون تقلید مستقیم انجام دهند.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.