حل مسائل پایتون حل ۶۵۰ برنامه – مرجع کامل

Rate this post
حل مسائل پایتون حل ۶۵۰ برنامه – مرجع کامل

حل-مسائل-پایتون-حل-650-برنامه--مرجع-کامل

مقدمه
پایتون یک زبان برنامه نویسی همه منظور، سطح بالا، شی ءگرا و مفسری است که توسط فان روسوم در سال
۰۷۷۰ در کشور هلند طراحی گردید. فلسفه ایجاد این زبان بر دو هدف اصلی خوانایی بالایی برنامهها
نوشته شده، کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است. کلمات کلیدی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده اند و در
مقابل کتاب خانه هایی که در اختیار کاربر است، بسیار وسیع هستند. کتاب حاضر اولین کتاب حل مسائل پایتون
است که شامل ۸ فصل است. فصلهای این کتاب عبارت انداز:
فصل اول، مفاهیم اولیه پایتون و دستورات ورودی و خروجی را با ۸۱ مثال آموزش میدهد.
فصل دوم، ساختارهای تکرار و تصمیم را با ۰۱۵ مثال کاربردی آموزش میدهد.
فصل سوم، تعریف متدها )توابع(، فراخوانی آنها و استفاده از توابع کتاب خانه ای را با ۰۱۹ مثال کاربردی
آموزش میدهد.
فصل چهارم، آرایهها یک بعدی، دوبعدی، چندبعدی و NUMPY را با ۸۰ مثال کاربردی آموزش می دهد.
فصل پنجم، رشتهها را با ۵۰ مثال برنامه نویسی آموزش داده است.
فصل ششم، چندیابی، مجموعهها، لیستها و دیکشنری های را با ۱۷ مثال برنامه نویسی آموزش داده است.
فصل هفتم، شیگرایی، کلاسها، وراثت، چندریختی و تعریف مجدد عملگرها را با ۰۷ مثال کاربردی
آموزش داده است.
فصل هشتم، مفاهیم پایهای ورودی و خروجی فایلهای متنی و باینری را با ۰۱ مثال کاربردی آموزش داده
است.
از تمامی اساتید و دانشجویان عزیز تقاضا داریم، هرگونه اشکال، ابهام در متن کتاب، پیشنهاد و انتقادات
را به آدرس پست الکترونیک m ارسال نمایند.
در پایان امیدوارم این اثر موردتوجه جامعه انفورماتیک کشور، اساتید و دانشجویان عزیز قرار گیرد.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.