جزوه سازه های فولادی (۲) به همراه نمونه سوال و پاسخ تشریحی

Rate this post
جزوه سازه های فولادی (۲) به همراه نمونه سوال و پاسخ تشریحی

جزوه-سازه-های-فولادی-(2)-به-همراه-نمونه-سوال-و-پاسخ-تشریحی

توضیحات:
جزوه درس سازه های فولادی (۲) به همراه نمونه سوال و پاسخ تشریحی، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده، سیار خوانا به همراه نمونه سولات حل شده.
منبع درس:
سازه های فولادی ازدهری و میرقادری
طراحی سازه های فولادی طاحوتی
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
فهرست مطالب:
طراحی تیرورق
طراحی خمشی تیرورق : ۴حالت
 _اعضای i شکل بادومحور تقارن بالها و جان فشرده
  _اعضای i شکل با دو محور تقارن جان فشرده و بالهای غیر فشرده
  _اعضای i شکل با دو یا یک محور تقارن بالها و جان فشرده و غیرفشرده
  _اعضای i شکل با دو یا یک محور تقارن بالهای غیرفشده یا فشرده و جان لاغر
طراحی برشی تیر ورق :
_بدون درنظر گرفتن اثر میدان کششی
_براساس حالات حدی
_طراحی سخت کننده 
 _محدودیت سخت کننده
اتصالات :
_ترکیب پیچ و جوش
_انواع جوش
_مقاومت جوش
_اتصال تیر به تیر با جفت نبشی
_اتصال تیر به ستون با نبشی نشیمن ، نبشی نشیمن و سخت کننده ، ورق نشیمن و سخت کننده مثلثی
_اتصالات گیردار
_طراحی ورق ها
_اتصالات پیچی
_مقاومت کششی و برشی طراحی در اتصالات اتکایی
_اثر هم زمان کشش و برش در اتصال اتکایی
_مقاومت کششی و برشی طراحی در اتصالات اصطحکاکی
_اثر همزمان کشش و برش در اتصالات اصطحکاکی
_اثر همزمان برش و لنگر پیچش در اتصالات پیچی
_ اتصال اتکایی تحت اثر همزمان برش و خمش
_قطر و پیچ مناسب
مهاربند 
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.