توسعه امکانات بهره گیری از ارتباط ترمینال کانتینری بندری و ترمینال خشک در پسکرانه و اثرگذاری آن بر ر

Rate this post
توسعه امکانات بهره گیری از ارتباط ترمینال کانتینری بندری و ترمینال خشک در پسکرانه و اثرگذاری آن بر ر

توسعه-امکانات-بهره-گیری-از-ارتباط-ترمینال-کانتینری-بندری-و-ترمینال-خشک-در-پسکرانه-و-اثرگذاری-آن-بر-ر

توضیحات:
پاورپوینت توسعه امکانات بهره گیری از ارتباط ترمینال کانتینری بندری و ترمینال خشک در پسکرانه و اثرگذاری آن بر رقابت بین ترمینال ها(مطالعه موردی بندر شهید رجایی)، در حجم ۲۷ اسلاید.

بخشی از متن فایل:
در ۲۰ سال گذشته میزان رشد استفاده از کانتینر شدت یافته، به طوریکه میزان حجم ترافیک آن در بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ دو برابر شده و به میزان ۱۷۵ میلیون TEU رسیده است. علاوه بر تداوم افزایش میزان حمل و نقل کانتینری در دنیا، لزوم به کارگیری تمهیدات مناسب به منظور مواجهه با کالای بسیار زیادی که در بنادر جابجا میگردد و امور مربوط به تخلیه، بارگیری، گمرک و همچنین ارسال آنها به مراکز تولید و جذب کالا را مشخص می شود.
محدودیت های توسعه فیزیکی به علت کمبود زمین در کرانه های ساحلی و هزینه های قابل توجه افزایش ساخت پایانه ها و یا طرح های پیشروی در دریا که مواجه با مسایل زیست محیطی نیز می باشند لزوم توجه و درنظرگیری تمهیدات دیگر را بیش از پیش ضروری ساخته است.
نمونه ای از این تمهیدات موفق «بنادر خشک» می باشد.
—
فهرست مطالب:
۱-مقدمه
۲-۱-تعریف مساله
۳-۱-اهداف تحقیق
۴-۱-روش تحقیق
۱-۲-گام اول
۲-۲-گام دوم
۱-۲-۲-مشخصات افراد شرکت کننده در پرسشنامه اولیه
۳-۲-گام سوم
۱-۳-۲-مشخصات افراد شرکتش کننده در پرسشنامه ثانویه
۴-۲-گام چهارم
۵-۲-گام پنجم
۳-نتیجه گیری
۴-پیشنهادات
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.