تقسیم بندی مساجد

Rate this post
تقسیم بندی مساجد

تقسیم-بندی-مساجد

تقسیم بندی مساجد از دیدگاه مارتن:
۱)مساجد با شبستان ستوندار:مسجد جامع فهرج-تاریخانه دامغان-جامع نایین-
۲)مساجد با گنبدخانه و ایوان(گنبدخانه ایوان دار):مسجد جامع اردستان-جامع زواره-جامع گلپایگان-جامع اصفهان-جامع یزد-جامع گوهرشاد-قزوین-ساوه-میر چخماق-بریان-گناباد-قاین
مساجد ایواندار:مساجد با یک ایوانتنها بدون گنبدخانه:جامع نیریز-فردوس-فریومد-ملک زوزن-کرمان-شیراز
مساجد با گنبدخانه میانی(مساجد ترکی)مسجد کبود تبریز

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.