تعیین میزان شباهت معنایی فرهنگ جامع واژگان مترادف

Rate this post
تعیین میزان شباهت معنایی فرهنگ جامع واژگان مترادف

تعیین-میزان-شباهت-معنایی-فرهنگ-جامع-واژگان-مترادف

پردازش زبان های طبیعی یکی از زیرشاخه های با اهمیت در حوزه گسترده هوش مصنوعی و نیز در دانش زبان شناسی است. تلاش عمده در این زمینه، ماشینی کردن فرآیند درک و برداشت مفاهیم بیان گردیده با یک زبان طبیعی انسانی است. به تعریف دقیق تر، پردازش زبان های طبیعی عبارت است از استفاده از رایانه برای پردازش زبان گفتاری و نوشتاری که با استفاده از آن می توان به ترجمه زبان ها پرداخت. از صفحات وب و بانک های اطلاعاتی نوشتاری جهت پاسخ دادن به پرسش ها استفاده کرد. یا با دستگاه ها مثلاً برای مشورت گرفتن، به گفتگو پرداخت و… . نخستین تلاش ها برای ترجمه توسط رایانه ناموفق بودند، به طوری که نا امیدی بنگاه های تأمین بودجه ای پژوهش از این حوزه را نیز در پی داشتند. پس از اولین تلاش ها آشکار شد که پیچیدگی زبان بسیار بیشتر از چیزی است که پژوهشگران در ابتدا پنداشته بودند. بی گمان حوزه ای که پس از آن برای استعانت مورد توجه قرار گرفت زبان شناسی بود. اما در آن دوران نظریۀ زبان شناسی وجود نداشت که بتواند کمک شایانی به پردازش زبان ها کند. در سال ١٩۵٧ کتاب ساختارهای نحوی اثر «نوام چامسکی » زبان شناس جوان آمریکایی که پس از آن به شناخته شده ترین چهره زبان شناسی نظری تبدیل شد، به چاپ رسید. از آن پس پردازش زبان با حرکت های تازه ای دنبال شد اما هرگز قادر به حل کلی مسئله نشد. ارتباط معنایی واژه ها بر مبنای روش های یادگیری بی ناظر، یکی از مباحث چالش برانگیز در معناشناسی واژگانی در حوزه زبان شناسی رایانشی است. در این مبحث شناختن واژه هایی است که در یک رده معنایی قرار می گیرند، به بیان دیگر متمم های معنایی مشابهی را می توانند از آن خود کنند و ارتباط معنایی داشته باشند. ارتباط معنایی در زبان های انگلیسی و آلمانی، پیش از این مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج قابل توجهی نیز بدست آمده است. البته این زمینه از پژوهش زبان شناسی رایانشی، خالی از چالش و ابهام نیست. مسائلی از قبیل ابهام در تصریف فعل، تُنک بودن داده های آموزشی و ابهام در شناخت متمم های نحوی فعل، ارتباط معنایی فعل را دشوارتر می کند. این دشواری در زبان فارسی با وجود تصریف های گوناگون فعل و نبود دادگان مناسب معنایی بیش از زبان های دیگر نمایان است. در این پروژه به بررسی مفاهیم ارتباطی واژگان، هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، معناشناسی زبان فارسی و چالش های موجود در شناخت رده های معنایی و ارتباط معنایی واژه ها در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است

فهرست :

چکیده

فصل اول

مقدمه

مقدمه

انگیزه و هدف

ساختار گزارش

فصل دوم

هم معنایی در زبان فارسی

هم معنایی

مقدمه

شباهت معنایی یا یکسانی معنایی؟

گونه های هم معنایی

هم معنایی بافت آزاد

هم معنایی بافت مقید

نتیجه گیری

فصل سوم

شمول معنایی

شمول معنایی

مقدمه

بحث و بررسی

هم معنایی یا ترادف

تضاد معنایی

تناسب یا مراعات نظیر

تضمّن یا هم پوشی

نتیجه گیری

فصل چهارم

معناشناسی

معناشناسی

زبان شناسی

معناشناسی و منطق

علوم کامپیوتر

تحلیل معنایی داده ها

روش شناسی

روابط معنایی

قالب ها

فصل پنجم

یافتن رابطه هم معنایی بین واژگان

ارتباط معنایی

ساختارسازی برای ریشه زبان

نتایج مطالعات پیرامون پیوندهای مشخص شده

بخشی از استاندارد ایزو در رابطه با فرهنگ های تک زبانه

برخی تعاریف

کنترل دایره واژگان

هموگراف ها

عبارت های ترکیبی

کلمات مشابه

مدیریت و کنترل

فصل ششم

خوشه بندی معنایی افعال

رده های معنایی افعال

استخراج رده های معنایی

خوشه بندی معنایی افعال

خوشه بندی معنایی افعال فارسی

روش های خوشه بندی افعال

فصل هفتم

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست؟

نحوه شکل گیری هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و هوش انسانی

فلسفه هوش مصنوعی

شاخه های هوش مصنوعی

پردازش زبان های طبیعی

زبان شناسی محاسباتی

زبان شناسی

زبانشناسی ساخت گرا

زبان شناسی همزمانی و زبان شناسی در زمانی

دستور گشتاری زایایی

دستورنویسی

دستورنویسی برای زبان فارسی

فصل هشتم

جمع بندی

جمع بندی

فصل نهم

نتایج

نتایج

منابع

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.