تحقیق کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی

Rate this post
تحقیق کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی

تحقیق-کاشت-داشت-و-برداشت-سیب-زمینی

این تحقیق در مورد کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی در ۵۰ صفحه و در قالب ورد و شامل کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی،روش کاشت،اصلاح و بذرگیری سیب زمینی،سیب زمینی،اصلاح و بذرگیری سیب زمینی،Potato،خصوصیات گیاهی سیب زمینی،برداشت وانبار کردن سیب زمینی ،انواع انبارهای نگهداری سیب زمینی و غیره می باشد.

فهرست

مشخصات گیاهشناسی: 4

اهمیت اقتصادی وارزش غذایی وداروی : 7

خصوصیات گیاهی : 8

شمای عمومی بوته سیب زمینی : 9

برش عرضی سیب زمینی : 9

مراحل نمو : 10

مراحل رشد و نمو سیب زمینی : 11

سازگاری سیب زمینی : 12

زراعت سیب زمینی   13

ریشه  13

غده  13

میوه 15

فرآیند غده زایی   16

فسفر: 18

خاک    20

شدت نور  20

چه چیزی بکاریم؟  23

نحوه القای جوانه زنی   24

نحوه کاشت سیب زمینی : 24

نحوه برداشت سیب زمینی : 24

چگونه سیب زمینی بکاریم؟  25

بذر سیب زمینی تهیه کنید: 25

غنی سازی خاک: 26

کاشت: 26

اصطلاحات و تعاریف انواع فرآورده های سیب زمینی   29

فرآوری سیب زمینی: 30

خلاصه ای فرآیند تولید: 31

ارقام سیب زمینی : 31

تاریخ کاشت : 32

مرحله کاشت : 34

عمق کاشت : 35

فاصله روی ردیف : 35

عمق کاشت : 36

فاصله روی ردیف : 36

مرحله داشت : 37

خاک دهی پای بوته : 37

کنترل علفهای هرز : 40

بیماریها : 42

برداشت و نگهداری سیب زمینی : 42

شرایط آب وهوایی   43

خاک وکود مورد نیاز  44

کود دامی: 45

کود سبز: 45

کود شیمیایی: 45

کاشت وزراعت    46

مراقبت های زراعی: 46

برداشت وانبار کردن سیب زمینی : 47

خصوصیات گیاهی سیب زمینی   48

منابع  50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات گیاهشناسی:

سیب زمینی گیاهی است یکساله از خانواده ی  Solanaceae و نام علمی آن  Solanum tuberosum است که برای استفاده از غده ی زیر زمینی آن کشت می شود. سیب زمینی گیاهی است سرمادوست و از نظر گلدهی روزبلند و طول دوره ی رشد آن ۳-۶ ماه می باشد سیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیان((solanaceae دارد.جنس  solanumدارای گونه های زیادی بوده ولی تنها گونه  tuberosum ,تعداد بسیار محدود دیگر هستند که تولید غده می نمایند. قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده واز بین می رود ولی غده های باقی مانده در خاک می توانند در بهار سال بعد جوانه زده وگیاه جدیدی را تولید نماید. بنابراین سیب زمینی ازنظرساقه های زیرزمینی  کهدر انتهای غده ها تشکیل می شود گیاهی است دائمی ولی ازنظرساقه هایی وبرگها یکساله است. خود به زیر تیره های متعددی تقسیم میشود که اساس این Solanaceae تیره تقسیم بندی فرم جنین و تفاوتهای موجود در گرده های فعال تولید شده است و وجود آلکالوئید به ویژه آلکالوئیدهای گروه اورنیدتین مشخصه گیاهان متعلق به این تیره می باشد .را شامل می شود که حدود ۱۲۰۰ گونه از آن   گونه های بسیار Solanum  جنس تا کنون شناخته شده است و گونه های زراعی آن شامل سیب زمینی ، بادمجان و گوجه می باشد. این جنس به ۶ زیر جنس تقسیم شده و هر کدام ازآنها به بخشهایی تقسیم می شوند

گیاهانی که غده تولید می کنند در زیر جنس Hyperba   sathrum  قرارمی گیرند و این زیر جنس خود به زیربخش  Tuberarium تقسیم می شود.زیر جنس H.S با ساقه گل دهنده بند بند ( که از قسمت قاعده به بالا بند بند می باشد)و وجود کرک با سلولهای بسیار زیاد و همچنین وجود غده مشخص می گردد.تقسیمات بعدی  زیر بخشها در واقع مربوط به سری ها است که ۱۷ الی ۲۷ سری تا کنون شناسایی شده که در بین آنها Tuberosa بیشترین اهمیت را دارد . سیب زمینی گیاهی یکساله تابستانه می باشد که منشاء و محل پیدایش تمام جنسهای این گونه قاره آمریکا می باشد . بکار گیری گونه های این تیره در ارتباط با تشکیل غده در سیب زمینی و سته در گوجه فرنگی و بادمجان می باشد.گلها در در سیب زمینی پنج پرچم کوتاه به هم چسبیده دارند و گلبرگها و کاسبرگها در آن پنج قسمتی متصل به هم می باشند و تخمدان آن دو برچه ای بوده و میوه اش سته می باشد که تولید تعداد زیادی دانه می نماید و بطور کلی میوه در جنس solanum   سته بوده و نوعی جفت ضخیم گوشتی وجود دارد که بر روی آن تعداد زیادی دانه تشکیل میشود .

رنگ گلها بسته به رقم مورد استفاده از سفید ، قرمز ، ارغوانی تا بنفش متغییر مباشد .

ساقه های هوایی از روی چشمکهایی که روی غده مادری  وجود دارند خارج شده و حامل برگ وگل ومیوه می شود.در بعضی از انواع ساقه ها به حالت مستقیم وعمودی ودر بعضی دیگر کم وبیش برروی زمین قرار می گیرد .ساقه ها در اغلب نژادها تو خالی هستند. رنگ ساقه اغلب سبز است ولی در بعضی اوقات نیز به رنگهای قرمز وبنفش در می آیند. برگهای سیب زمینیدر ابتداء ساده ولی در مراحل رشد بعدی به صورت مرکب پرزدار بوده ومقدارواندازه برگچه ها متفاوت است .

گلهای سیب زمینی به رنگهای مختلف از سفید تا ارغوانی وبنفش تیره دیده می شود .تعداد گل در گیاه متفاوت است . دربعضی از واریته ها گلها قبل از عمل لقاح می ریزند در صورتی که دربرخی دیگر عمل لقاح صورت گرفته ومنجر به تولید میوه وبذر می گردد. میوه ها در همه  نقاط  ظاهر نمی شوندوگلها فقط درآب وهوای ملایم وییلاقی  منتهی به میوه می شود . رنگ میوه اغلب سبز است ولی دربعضی اوقات نیز به رنگ سیاه ویا بنفش درمی آید .بذر سیب زمینی بندرت برای ازدیاد بکار می رود زیرا نهالی که از بذر به دست آید،هیچگاه محصولی شبیه  پایه مادری نخواهد داد .بذر سیب زمینی تنها برای ایجاد واریته های جدید در کارهای تحقیقاتی ودر آزمایشگاه استفاده می شود. استولونها یا ساقه های زیر زمینی از جوانه هایی که در قسمت زیر زمینی انتهای ساقه وجود دارند تو لید می شوند که در مراحل بعدی می توانند به درجات دیگر منشعب شوند .غده های ت

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.