تحقیق پارکینگ

Rate this post
تحقیق پارکینگ

تحقیق-پارکینگ

توضیحات:
تحقیق پارکینگ، در قالب فایل pdf و در حجم ۲۴ صفحه.
بخشی از متن فایل:
پارکینگ وسایل نقلیه : محل توقف و نگهداری وسایل نقلیه هستند که در فضا های بسته و باز طراحی می گرددو
تعداد الزامی محل توقف خودرو برای تصرف های مختلف بر حسب موقعیت آنها در شهر ،در ضوابط طرح های توسعه شهری تعیین می گردد.
در پارکینگ ها و مسیر ورودی و خروجی آنها ، دود ، بو یا سر و صدای ناشی از حرکت و توقف خودرو نباید مزاحم آسایش و آرامش ساکنین در ساختمان و اطراف آن باشد.
امکان دسترسی به آب لوله کشی در کلیه پارکینگ ها ضروری است.
در این فایل اقدام به معرفی پارکینگ و انواع آن و سپس ضوابط و الزامات تعیین شده در ورودی ، شیب راهه ،ارتفاع و دهانه پارکینگ با ارایه شکل شده است.

فهرست مطالب:
۱-پارکینگ وسایل نقلیه
۲-انواع پارکینگ وسایل نقلیه در ساختمان
۳-گروه بندی پارکینگ ها
۴-پارکینگ سویچی
۵-ورودی و شیب راهه در پارکینگ ها
۶-ارتفاع مفید پارکینگ ها
۷-الزامات ویژه معلولین جسمی-حرکتی در پارکینگ ها
۸-الزامات محل توقف خودرو در پارکینگ ها
۹-دهانه بندی پارکینگ ها
۱۰-الزامات دسترسی پیاده به پارکینگ ها

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.