تحقیق رشته کامپیوتر – الگوریتم کلونی مورچگان

Rate this post
تحقیق رشته کامپیوتر – الگوریتم کلونی مورچگان

تحقیق-رشته-کامپیوتر--الگوریتم-کلونی-مورچگان

یک مورچه در حال حرکت، مقداری فرومون (در
اندازه¬های مختلف) از خود بر زمین باقی می گذارد و بدین ترتیب مسیر را
بوسیله بوی این ماده مشخص می سازد. هنگامی که یک مورچه به طور تصادفی و
تنها حرکت می کند، با مواجه شدن با مسیری که دارای اثر فرومون بیشتری است،
به احتمال زیاد مسیر فوق را انتخاب می کند و با فرومونی که از خود بر جای
می گذارد، آن را در مسیر مذکور تقویت می نماید

الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات ومشاهدات روی کلونی
مورچه هاست. این مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتی اجتماعی هستند که در
کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آنها بیشتر در جهت بقاء کلونی است تادرجهت
بقاء یک جزء از آن. یکی از مهمترین و جالبترین رفتار مورچه ها، رفتار
آنهابرای یافتن غذا است و بویژه چگونگی پیدا کردن کوتاهترین مسیر میان
منابع غذایی وآشیانه. این نوع رفتار مورچه ها دارای نوعی هوشمندی توده ای
است که اخیرا مورد توجهدانشمندان قرار گرفته است.باید تفاوت هوشمندی توده
ای(کلونی) و هوشمندی اجتماعی راروشن کنیم. در هوشمندی اجتماعی عناصر میزانی
از هوشمندی را دارا هستند. بعنوان مثال درفرآیند ساخت ساختمان توسط انسان،
زمانی که به یک کارگر گفته میشود تا یک توده آجررا جابجا کند، آنقدر
هوشمند هست تا بداند برای اینکار باید از فرغون استفاده کند نهمثلا بیل!!!
نکته دیگر تفاوت سطح هوشمندی افراد این جامعه است. مثلا هوشمندی لازمبرای
فرد معمار با یک کارگر ساده متفاوت است.

الگوریتم
موچه، کلونی مورچگان، الگوریتم های هوش مصنوعی، هوشمندی توده ای، هوشمندی
اجتماعی، رفتار موریانه ها ، الگوریتم موریانه ها، الگوریتم کلونی مورچه ها
در فروشنده دوره گرد، بهینه سازی مسائل به روش کلونی مورچه، مورچه ها
چگونه می توانند کوتاهترین مسیر را پیدا کنند؟، الگوریتم ACO ، مسیر یابی
شبکه های کامپیوتری  با الگوریتم کلونی مورچه، رفتار منظم، رفتار هوشمند،
مورچه، الگوریتم های پیشرفته

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.