تحقیق رشته مهندسی تاسیسات – عایق کاری گاز

Rate this post
تحقیق رشته مهندسی تاسیسات – عایق کاری گاز

تحقیق-رشته-مهندسی-تاسیسات--عایق-کاری-گاز

در حدود سالهای ۱۹۵۰ به دلیل کمبود منابع فلز و نیز مشکلات  استفاده از
مصنوعات‌ فلزی‌ نظیر  حمل و نقل ،‌خوردیگ‌و جوشکاری و سبب  مطالعه جهت
جایگزینی‌ محصولات به جای فولاد شد اولین جایگزین‌ها pvc بودند از  این پس
بحثی به نام پلیمر‌ها آغاز شد. پلی‌‌اتیلن‌ که نوعی پلیمر است و با فرمول
ساختمانی‌  C2H4- C2H4-C2H4 می‌باشد که استفاده از این لوله‌ها حداکثر‌
کشورها معمول شده است. و همه ساله‌با تحقیقاتی‌ که در مورد رزین‌های
پلی‌لتیلن‌ در آزمایشگاهها انجام می‌شود و روز به روز  به کیفیت‌ لوله‌های 
پلی‌اتیلن‌ افزوده می‌شود.در ایران در تمام شهرها و روستاها به تازگی 
گاز‌رسانی‌ می شوند.تمام خطوط پلی‌اتیلن است. گاز خــروجـی‌ از
پــالایـشگاه های تقویت فشار‌ در خطوط  انتقال‌دارای فشاری بین ۷۰۰-۱۵۰ psi
می‌باشد که در ایستگاههای ( Catygete Station)  تا فشار ۲۵۰   کم می‌شود و
وارد خطوط تغذیه‌ می‌شود اکثر لوله‌های شبکه اغذیه‌ از نوع فولادی‌ و یا
پوشش پلی‌ اتیلن‌ است. خطوط تغذیه‌ با فشار ۲۵۰ psi برای استفاده‌ مشترکین‌
کم مصرف‌ وارد ایستگاههای TBS می‌شود که در این ایستگاهها‌ تا فشار ۶۰ psi
کاهش می‌یابد. هر یک از ایستگاهها‌ی فشار‌درون شهری TBS با فشار ۶۰ psi
تإمین کنند. یک منطقه‌ است با حدود ۵۰۰ مشترک است این انشعابات  خطوط
پلی‌اتیلن‌ با فشار ۶۰ psi و با لوله‌های با قطر‌ ۲۵ می‌باشد. کاربرد
لوله‌های پلی‌اتیلن  در داخل‌ ساختمانها به دلیل مسائل‌ ایمنی‌ ممنوع است.

 پلی‌‌اتیلن‌، شبکه انتقال گاز، جوشکاری‌
لوله‌های پلی‌اتیلن، الکترو‌فیوژن‌، دستگاه الکترو‌فیوژن، لوله گذاری با
لوله‌ پلی‌اتیلن‌ ، بوشن یا کوپلر، اتصالات ریدیوس‌یا تبدیل زین این
اتصالات، المنت‌، آزمایشات مخرب، تست هیدروستاتیک، تست عایق  و عایقکاری،
هالیدی ـ دتیکتور، آزمایش مقاومت لوله، آزمایش نشتی، شکافتن آسفالت،
عایقکاری گرم و سرد شبکه های گازرسانی، سیلیکا، عایقکاری نوارهای عایقی،
عایقکاری گرم، شرایط محیط برای عایقکاری، دستگاه قیر‌پاشی، دستگاه
پرایمر‌زنی ثابت ، عایقکاری دوبله، میزان رادیو‌گرافی‌ جوشها، عملیات
خوشکاری لوله های فولادی جهت گازرسانی ، یخ زدن لوله، بازرسی  فنی جوشها به
وسیله عکسبرداری

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.